Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal Danneels: nooit de moed verliezen

Kardinaal Danneels: nooit de moed verliezen
MECHELEN (RKnieuws.net) - Kardinaal Godfried Danneels wijdt in het mei-nummer van Pastoralia, het informatieblad van het aartsbisdom Mechelen, een interessante bijdrage aan de verkondiging volgens Paulus. Hij maakt duidelijk dat Paulus evangeliseerde in een tijd die je moelijk als ideaal kunt beschouwen en stelt de vraag hoe men een echte apostel kan worden.
Danneels wijst er op dat Paulus veel mislukkingen kende. "Bestond er in de kleine gemeenschap van Korinte, doordrongen van het heidense denken, wel een probleem dat wij vandaag niet kennen?". Paulus lijdt omdat de christelijke boodschap zo weinig wordt begrepen en zo vaak aangevallen.

Paulus stelt dat we niet op eigen begaafdheid mogen vertrouwen maar op God. "Voor de apostel geet het er door alle moeilijkheden heen troost te ontvangen en door te geven; om niet groot te gaan op menselijke middelen en het gehalte van het gemeenschapsgebed te vermeerderen door het apostolische lijden. Misschien is het daarom dat God ons vandaag in ballingschap brengt. Opdat we wat minder op onszelf zouden vertrouwen".

Kardinaal Danneels somst een aantal voorwaarden op om apostel te kunnen worden: nooit de moed verliezen, bewust zijn van je kwetsbaarheid, deelnemen aan dood en leven van Christus, binnengaan in het mysteroe van de verzoening, trots zijn op je dienstbaarheid en je hart openen.

Als we de moed verliezen is het omdat we menen dat het succes van ons zelf komt, aldus de kardinaal. Het feit dat Christus mijn kwetsbaarheid niet wegneemt laat Hem toe zijn onvergelijkbare kracht in mij te openen, stelt Danneels. De kardinaal wijst er ook op dat doorheen het lijden van elke apostel iets heel belangrijks gebeurt."De verkondiger beleeft innerlijk een soort calvarie die samenvalt met de kruisiging en die dus ook een apostolische vruchtbaarheid heeft. Alles wat Christus heeft meegemaakt gebeurt in het binnenste van de apostel zelf".

Het hart van de evangelisatie is niet alleen Gods waarheid verkondigen maar bovenal zijn verzoening verspreiden, aldus de kardinaal. Het lijden van de apostel is dat men hem als ambigu, dubbel aanziet. Maar het onbegrip ontmoedigt hem niet, aldus Danneels.

De kardinaal onderstreept ook dat een verkondiger transparant is, dat hij naar zijn eigen innerlijke ervaring laat kijken omdat je zo kunt zien wat God doet in het hart van de apostel en wat Hij zou kunnen doen in het hart van wie luistert. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken