Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Christelijk protest tegen plannen Vandenbroucke

Christelijk protest tegen plannen Vandenbroucke
BRUSSEL (RKnieuws.net) - In Brussel voerden de
ACV-KAJ-Jongeren en JEUNES-CSC zaterdagnamiddag een ludieke actie die gekant is tegen de plannen van minister van Werk en Pensioenen Frank Vandenbroucke om werklozen in de toekomst strenger te controleren. "Om
het werkloosheidscijfer te doen dalen, moet je jobs creeren in plaats van repressieve maatregelen te nemen," klonk het.


De ACV-KAJ-Jongeren (Algemeen Christelijk Vakverbond en Katholieke ArbeidersJeugd) en JEUNES-CSC (Confédération des Syndicats Chrétiens) hadden op het Muntplein naar eigen zeggen de "lijdensweg" uitgebeeld die werkzoekenden in de toekomst zullen moeten afleggen. Volgens het nieuwe plan van minister Vandenbroucke zal de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) de werkzoekenden namelijk veel sneller contacteren en van nabij opvolgen. Wie een uitkering krijgt, moet kunnen bewijzen effectief op zoek te zijn naar werk. Mensen die
weigeren een opleiding te volgen of werk te zoeken, zullen geleidelijk hun werkloosheidsuitkering verliezen. Volgens de actievoerders viseert dit plan vooral de jonge werkzoekenden van onder de 30.

De ACV-KAJ-Jongeren en JEUNES-CSC zijn tegen het plan van Vandenbroucke omdat het de schuld van de werkloosheid bij de werkzoekenden zelf legt, terwijl er gewoon een gebrek aan jobs is. (tb)

 
 

 

Rorate Zoeken