Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Mgr. De Bie positief over Vaticaans migratiedocument

Mgr. De Bie positief over Vaticaans migratiedocument
MECHELEN (RKnieuws.net, KerkNet) - Mgr. Jan De Bie, verantwoordelijke voor het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen en hulpbisschop van het aartsbisdom Mechelen-Brussel, is binnen de Belgische Bisschoppenconferentie referendaris (verantwoordelijk) voor de migrantenpastoraal. Gevraagd naar een reactie op ‘Erga migrantes Caritas Christi’ (‘De liefde van Christus voor Migranten’), het Vaticaanse document dat afgelopen vrijdag is gepubliceerd, reageerde hij erg positief.

Mgr. De Bie noemt het een heel open, maar realistisch document. Het is een oproep om op een positieve manier om te gaan met de uitdaging van de migratie. We moeten de migranten benaderen als gelijken, hen ondersteunen en bijstaan, ook in het belijden van hun geloof. Een echt pleidooi dus tegen racisme. Maar het is helemaal geen naïef document, het wijst wel degelijk ook op grenzen en moeilijkheden. Het is in dat licht dat ook de aanbevelingen t.a.v. de moslims moeten worden gezien. Het document stelt – en terecht aldus Mgr. De Bie - dat kerken niet tegelijk kunnen gebruikt worden als moskee, maar staat anderzijds heel open en tolerant voor de andere infrastructuur zoals parochielokalen. Andersgelovigen zijn ook welkom in katholieke scholen, zonder dat daardoor het katholieke karakter van die scholen in het gedrang mag komen.

Vanwaar dan die uitspraken in sommige media als zou “Het Vaticaan de islam de wacht aanzeggen?” Volgens Mgr. De Bie heeft dat vooral te maken met de aanbevelingen m.b.t. gemengde huwelijken. “Men is altijd al heel terughoudend geweest tegenover huwelijken met niet-christenen, omdat de ervaring leert dat partners binnen dergelijke huwelijken het doorgaans heel moeilijk hebben om hun verschillende geloof actief te beleven. En, heel wat van die huwelijken houden dan ook moeilijk stand. Vandaar dat ze uitdrukkelijk worden afgeraden. Maar niet verboden. Koppels die toch wensen een dergelijk huwelijk af te sluiten, wordt dan ook aangeraden de nodige voorzorgen te nemen, zich goed te informeren en een goede voorbereiding te volgen. Overigens is dat in ons land al lang de gewoonte. Het centrum ‘El Kalima’ in Brussel heeft op dat vlak een lange traditie en levert uitstekend werk.”

Samengevat noemt Mgr. De Bie het document: heel open, maar realistisch en hij hoopt dat het binnen de Belgische kerk de nodige aandacht zal krijgen. (tb) 
 

 

Rorate Zoeken