Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kanunnik De Wolf benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde

Kanunnik De Wolf benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde
GENT (RKnieuws.net) - Kanunnik André De Wolf, emeritus directeur-generaal van het V.S.K.O. (Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs), werd benoemd tot bisschoppelijk gedelegeerde voor de pastoraal in de rust- en verzorgingstehuizen in het bisdom Gent alsook tot aalmoezenier van het RVT De Samaritaan in Maarkedal-Nukerke. Dat heeft het bisdom Gent woensdagnamiddag gemeld.


Kanunnik De Wolf, doctor in de theologie, kandidaat in de wiskunde en baccalaureus in de filosofie, is geboren in Ronse op 5 juli 1939 en in Gent tot priester gewijd op 5 april 1964. Hij was eerder o.a. professor aan het Grootseminarie van Gent, nationaal voorzitter van Welzijnszorg, geestelijk adviseur van Caritas Catholica Vlaanderen en waarnemend voorzitter van deze organisatie. In oktober 1988 werd hij benoemd tot adjunct-directeur-generaal van het V.S.K.O., het Vlaams Secretariaat van het Katho-liek Onderwijs. Twee jaar later werd hij directeur-generaal van het V.S.K.O. Sinds december 1994 is hij daarnaast ook aalmoezenier van de Zusters van de Heilige Vincentius a Paulo van Buggenhout. Hij werd titulair kanunnik van het Sint-Baafskapittel van de Sint-Baafskathedraal van Gent benoemd op 26 november 1992. (tb) 
 

 

Rorate Zoeken