Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

ACW wil meer geld voor woonbeleid

ACW wil meer geld voor woonbeleid
BRUGGE (RKnieuws.net) - Jan Renders, de voorzitter van het ACW (de koepel van christelijke werknemersorganisaties) heeft naar aanleiding van Rerum Novarum gepleit voor betaalbaar wonen. Renders heeft vragen bij het gratis-beleid en riep op tot een sociaal
Europa.De voorzitter van de christelijke arbeidersbeweging sprak
woensdagavond in Brugge. Net als ACV-voorzitter Cortebeeck was Renders niet positief over de prestaties van de Vlaamse regering inzake het sociaal beleid. "De kloof tussen diegenen die het goed en niet goed hebben is er niet kleiner op geworden", luidde het. Hij verwees naar de wachtlijsten voor sociale woningen en de gezondheidszorg. Hij vraagt dat het volgende bestuur meer aandacht schenkt aan het wegwerken van te grote ongelijkheden.

Het ACW pleit voor meer kwalitatieve jobs, het opnemen van een armoedeparagraaf in alle Vlaamse beleidsnota´s en kosteloos leerplichtonderwijs.

Speciale aandacht is nodig voor betaalbaar wonen: een
verdubbeling van de middelen voor het Vlaams woonbeleid of jaarlijks 400 miljoen euro extra, ook moeten de volgende legislatuur 30.000 gezinnen bijkomend in de sociale huisvestiging terecht kunnen. Het
ACW pleit voor een tijdelijke en beperkte huursubsidie en een Vlaamse grondbank.

De meerinkomsten uit het Lambermont-akkoord moeten worden ge‹nvesteerd in werk, onderwijs en welzijn, niet in
lastenverlagingen, zo vindt het ACW. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken