Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Perschef Aartsbisdom in opspraak

Perschef Aartsbisdom in opspraak
Het CRK is "hoogst verontrust" over uitlatingen van de officiële woordvoerder van Kardinaal Simonis, dhr. L.G. Sinselmeijer, in een interview met het Amerikaanse blad "The National Catholic Reporter". Sinselmeijers uitspraken over euthanasie en het homohuwelijk staan haaks op het officiële standpunt van de bisschoppen.
Het CRK publiceerde het volgende persbericht:

<blockquote>In "The National Catholic Reporter" (een bekend Amerikaans weekblad) van 19 oktober 2001 staat een artikel onder de kop "The Dutch Model or 'Dutch Disease'". Onder de 'bekende Nederlanders' die in deze reportage sprekend worden opgevoerd is -nogal prominent- de perschef van het aartsbisdom Utrecht, de Heer L.G. Sinselmeijer. De schrijver van het artikel, de Heer John. D. Allen Jr, correspondent voor de NCR in Rome, die in augustus 2001 een aantal dagen in Nederland was om informatie voor dit artikel te verzamelen, heeft over zijn ontmoeting met de Heer Sinselmeijer boeiende uitspraken te melden.

Nadat Sinselmeijer eerst de obligate argumenten tegen euthanasie, homohuwelijk en andere Nederlandse sociale 'vernieuwingen' heeft opgesomd, blijkt zijn visie toch ten diepste meer Nederlands dan Rooms te zijn, aldus John Allen. Om maar eens iets te noemen: Sinselmeijer gelooft dat de dag zal komen dat de Kerk officieel homorelaties zal inzegenen. "De praktijk loopt vooruit op de wetswijziging", zegt hij. "Onze kernactiviteit is belang stellen in alle soorten mensen, in alle soorten levens".

Hij zegt ook dat het "onmenselijk" zou zijn als een priester de Laatste Sacramenten weigert aan iemand die vast besloten is actieve euthanasie te laten plegen. "Iedereen kent de kerkelijke wet, iedereen weet dat het verboden is", zegt hij. "Maar dan sta je daar bij een jonge vrouw die gaat sterven en je weigert tot het einde toe haar hand vast te houden? Dat is onmogelijk".

Sinselmeijer zegt dat het beter is dat de Nederlandse bisschoppen "pastorale flexibiliteit" tolereren, ook als die afwijkt van het wetboek. "Het is beter om te blijven communiceren, dan om te zeggen 'dat mag wel, dat niet', zegt hij. "Tenslotte is de kerk er voor de mensen, de mensen zijn er niet voor de kerk".

John Allen concludeert dat dit toch wel een opmerkelijke gedachtengang is voor de officiële woordvoerder van de kardinaal.

Het bestuur van het CRK is hoogst verontrust over de uitlatingen van de Heer Sinselmeijer, die volstrekt in strijd zijn met de leer van de Katholieke Kerk, een leer die door kardinaal Simonis en de andere Nederlandse bisschoppen onverkort wordt verkondigd. De Kerk is faliekant tegen homoseksuele relaties en de suggestie dat binnenkort zulke relaties zullen worden ingezegend in de Katholieke Kerk staat hier haaks op.

Niemand verbiedt het vasthouden van een hand van een patiënt die euthanasie wenst, maar het toedienen van de Laatste Sacramenten, waaronder dus het boetesacrament en de H. Communie is niet alleen streng verboden maar waar het het boeteseacrament betreft zelfs onmogelijk, daar dit berouw en een goed voornemen vereist. In dier voege hebben de Nederlandse bisschoppen zich ook reeds bij herhaling uitgelaten.

Het 'gedogen' heeft niet alleen in de Nederlandse samenleving, maar ook in de Nederlandse Kerk veel kwaad aangericht. Premier Kok is daar, wat de samenleving betreft, inmiddels achtergekomen, getuige zijn recente uitlatingen hierover.

In de Kerk is gedogen uit den boze; veel mensen zien dat inmiddels in. Dat het achterhaalde Acht Mei-gedachtengoed in 2001 nog wordt uitgedragen door de perschef van het aartsbisdom Utrecht is echter wel heel zorgwekkend. De uitlatingen van de Heer Sinselmeijer zijn zonder meer ontoelaatbaar te noemen.

Het volledige artikel van John D. Allen is te vinden op internet:
<a href="http://www.natcath.com/NCR_Online/archives/101901/101901a.htm" target="_blank">The Dutch Way - Tolerance fuels social experiment </a>
 
 

 

Rorate Zoeken