Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Danneels bij roepingenmars: "er verandert iets in het hart van katholieken in België"

BRUSSEL (KerkNet) - Afgelopen vrijdag vond op initiatief van de Franstalige bisschoppen van België een 'Mars voor roepingen' plaats. Aan het initiatief werd deelgenomen door jonge (toekomstige) priesters, mannelijke en vrouwelijke religieuzen, diakens en anderen die minder dan 15 jaar geleden een of andere vorm van wijding ontvingen.
Onder leiding van Mgr. Leonard, roepingenverantwoordelijke van de bisschoppen, vetrokken de deelnemers kort na de middag voor een mars van 15 kilometer van Verviers naar Banneux.
Volgens het 'Centre National des Vocations' (CNV), organisator van de roepingentocht, was het de bedoeling op deze manier de aandacht te vestigen op de specifieke nood aan roepingen in de Kerk. Tegelijk werd onderstreept dat er nog steeds roepingen bestaan, ook al heeft er een 'geloofscrisis' plaats.

Hoewel slechts 270 deelnemers verwacht werden, namen er uiteindelijk 330 deel. Na een kort gebed in de Sainte-Juliennekerk van Verviers ontvingen de deelnemers de zegen van de bisschoppen. Daarna begaven ze zich op weg voor hun 15 kilometer lange tocht. Vanaf 16 uur konden gelovigen zich in Tancrémont aansluiten bij de deelnemers van de tocht. Dat zorgde ervoor dat er uiteindelijk 2.500 mensen deelnamen aan de slotviering in de grote kerk van Banneux.

Kardinaal Danneels verklaarde daar bij het begin van de slotviering: "Jullie steun voor ons initiatief is het bewijs dat er met betrekking tot de roepingen iets aan het veranderen is in het hart van de katholieken in België. Het wordt een aangelegenheid van ons allen en het gebed van elkeen."
 
 

 

Rorate Zoeken