Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Raad van Europese bisschoppenconferenties pleegt overleg in Namen

Raad van Europese bisschoppenconferenties pleegt overleg in Namen
NAMEN (RKnieuws.net) - Van 3 tot 6 juni aanstaande overleggen verantwoordelijken voor milieuaangelegenheden binnen de Europese Bisschoppenconferenties in Namen. De bijeenkomst is een initiatief van de Raad van Europese Bisschoppenconferenties (CCEE) in samenwerking met het bisdom Namen en de Belgische bisschoppenconferentie. Een 60-tal afgevaardigden van 22 Europese landen en vertegenwoordigers van verschillende Europese kerkelijke organisaties nemen eraan deel onder meer van de Pauselijke Raad Rechtvaardigheid & Vrede en de Raad van Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE) en de European Christian Environmental Network (ECEN), Justice and Peace Europe en afgevaardigden van religieuze ordes en lekenorganisaties.


De conferentie wordt donderdag 3 juni om 13 uur plechtig geopend door de Brugse bisschop Mgr. Roger Vangheluwe. Daarna volgt een fundamentele reflectie over de relatie tussen ecologie, oecumene en economie en een debat over de specifieke bijdrage van de drie belangrijkste christelijke tradities in duurzame ontwikkeling. Gastsprekers zijn onder anderen metropoliet Emmanuel van Frankrijk, dr. Lukas Visscher van de Zwitserse hervormde Kerk en de katholieke aartsbisschop van Liverpool, Mgr. Patrick Kelly.

Vrijdag 4 juni verschuift de aandacht naar de interreligieuze problematiek betreffende het behoud van de schepping. Deelnemers aan de rondetafel zijn onder meer de Brusselse grootrabbijn Albert Guigui, moslimprof Mahi Yacoub, Lama Karta en de bekende Parijse priester Guy Gilbert.

Zaterdag 5 juni is gewijd aan de ´politieke bijdrage van de Europese Kerken in het behoud van de schepping´. Gastsprekers zijn dan de Slowaakse Europese commissaris Jan Figel, de apostolische nuntius bij de E.U. Mgr. Faustino Sainz Mu¤oz en pastor Lukas Vischer als vertegenwoordiger van het European Christian Environmental Network. (tb)


 
 

 

Rorate Zoeken