Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Samen op weg-kerken moeten besparen

Samen op weg-kerken moeten besparen
UTRECHT (KerkNet/RD) – De Nederlandse Samen Op Weg-kerken (hervormden, gereformeerden en lutheranen) moeten een drastische besparing doorvoeren. Volgens het Reformatorisch Dagblad heeft SOW op zijn begroting voor 2002 een tekort van ruim 6,7 miljoen gulden. Dat tekort zou in vijf jaar oplopen naar 16,5 miljoen gulden.
Om hieraan een mouw wordt een aanzienlijke besparing gepland op de kosten van het Landelijk Dienstencentrum (LDC) en de Regionale Dienstencentra (RDC). Daar wil men vooral gaan besparen op de lonen, waardoor er wellicht iets meer dan 150 jobs sneuvelen. Anderzijds blijft de opleiding van predikanten en het jeugdwerk buiten schot.
Al in juni begon het triomoderamen met de operatie: synodeleden werden in een brief van de zorgwekkende situatie op de hoogte gebracht en ook de medewerkers van het Landelijke en de Regionale dienstencentra kregen bericht over de zorgwekkende toestand. Tegelijkertijd werd een ‘Stuurgroep Ombuigingen’ gevormd. Die besloot in haar reddingsplan vooral de stijgende loonkosten aan te pakken, omdat die beschouwd worden als de belangrijkste oorzaak van het financieel tekort. Het bezuinigingsplan moet nu wel nog door de synode goedgekeurd worden.

Bron: Kerknet Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken