Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Perschef Aartsbisdom tóch correct geciteerd

Perschef Aartsbisdom tóch correct geciteerd
[RKNIEUWS.NET] Loek Sinselmeijer, perschef van het Aartsbisdom Utrecht, heeft toegegeven tóch correct geciteerd te zijn. Hij zei dit in een telefoongesprek met John Allen, journalist van de National Catholic Reporter, en schrijver van het interview met Sinselmeijer dat eerder deze week veel stof deed opwaaien.
In het interview deed Sinselmeijer een aantal uitspraken over het homohuwelijk en euthanasie die niet overeenstemmen met het standpunt van kardinaal Simonis. Het CRK liet weten hoogst verontrust te zijn over de gewraakte uitspraken. Ter verdediging zei Sinselmeijer dat de citaten volledig uit de context van het gesprek waren gehaald.

John Allen hoorde van de kritiek en belde met Sinselmeijer. De perschef van het aartsbisdom gaf volgens Allen in het gesprek toe dat hij toch correct geciteerd is, maar dat hij de uitspraken in een hele andere context bedoeld had.

Zo bedoelde Sinselmeijer eigenlijk te zeggen dat wanneer homoseksuelen zouden beloven in kuisheid te leven, hij zich kon voorstellen dat over zo'n relatie een zegen wordt gegeven. Wat betreft euthanasie bedoelde hij te zeggen dat hij zich kon voorstellen dat sommige pastores in concrete gevallen zich verplicht voelen om de laatste sacramenten te geven aan iemand die actieve euthanasie wil plegen. "Maar omdat het Engels niet Sinselmeijers moedertaal is, kwamen zijn uitspraken anders over dan hij bedoelde", aldus Allen.

De woordvoerder van kardinaal Simonis drukte Allen op het hart dat hij in geen geval het kerkelijke standpunt over het niet zegenen van homoseksuele relaties en het onthouden van de laatste sacramenten aan mensen die actieve euthanasie willen plegen, in twijfel wilde trekken.

Nelly Stienstra, de voorzitster van het CRK, blijft vinden dat de verdediging van Sinselmeijer "erg goedkoop" is, maar wil de zaak verder laten rusten. "Ik wil niet de indruk wekken dat ik op het bloed van dhr. Sinselmeijer uit ben".

John Allen van de National Catholic Reporter zei RKnieuws.net dat het hem spijt als zijn artikel misverstanden heeft veroorzaakt: "I could have been more diligent in making sure the context was clear, especially since we spoke in English, which is not his native language. I am sorry for any misunderstanding the article has caused."
 
 

 

Rorate Zoeken