Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Pinksteren: God geeft zijn Geest aan iedereen

Pinksteren: God geeft zijn Geest aan iedereen
HASSELT (RKnieuws.net) - Het Belang van Limburg publiceerde zaterdag een Pinksterbezinning van onze adjunct-hoofdredacteur Vlaanderen Theo Borgermans. Theo Borgermans verzorgt in deze krant een jaar lang de bezinningen bij de hoogdagen.
"Vijftig dagen na Pasen viert de kerk Pinksteren, het feest van de Geest. De bijbel brengt het verhaal van een kleine, bange groep mensen, die plotseling bevrijd worden van twijfel en onmacht, en die groot worden, getuigen en de boodschap van vrede en gerechtigheid verkondigen. Van dat Pinksterverhaal - zoals het verteld wordt in de bijbel - gaat een vertroostende en versterkende kracht uit. Het zegt immers dat ook wij bevrijd en herschapen kunnen worden. Het evangelie van Pinksteren toont ons hoe het kan: door te leven naar het woord van God, zoals het in en door Jezus tot ons is gekomen. Door met de gedrevenheid van de Geest zorg te dragen voor onze medemens. Door in het teken van de Geest warme, hartelijke en vreugdevolle mensen te zijn.

Gods Geest is geen geest van slaafsheid die ons opnieuw vrees aanjaagt. Integendeel, we delen in Gods creativiteit. Met Pinksteren wordt in ons het besef aangescherpt dat wij een goddelijke vonk in ons dragen, dat we deel hebben aan Gods Adem die alles tot leven brengt. De Geest, die goddelijke vonk in ons, is scheppingskracht: de wil om menswaardig leven te bevorderen, het vermogen om van deze wereld een keten van bewoonbare plaatsen te maken, om in verbondenheid met God de schepping te behoeden. De Geest werkt in mensen die opkomen voor waarachtig leven, die bij alle hardheid en bitterheid in het leven warmte uitstralen en in wier nabijheid leven tot bloei komt.

Pinksteren zegt: blijf verdomd niet bij de pakken zitten maar gooi de ramen en deuren van je hart open en getuig tenvolle van de hoop die in je leeft. Geloof dat de Geest ook vandaag nog kan zorgen voor vernieuwing, verandering en dynamiek in kerk en samenleving. Twintig jaar geleden schreef Jos Lammers al dat het Pinksterfeest ons meer bewust kan maken van het feit dat Gods Geest ons dwingt om meer schip te zijn en minder anker, meer stroom en minder rots, meer leven en minder instituut, meer geweten en minder wet.

De Heilige Geest is helemaal geen exclusief cadeau voor katholieken. Zo is God niet. God geeft zijn geest aan iedereen. De Geest van God is werkzaam overal waar mensen zich met zorg inzetten voor sociale gerechtigheid en vrede, waar mensen bereid zijn broederlijk te delen met de kansarmen in de maatschappij.

Pinksteren kan ook vandaag nog werkelijkheid worden, in ons eigen leven: als we in ons gezin dezelfde taal van liefde spreken, als we blijven geloven in vrede en solididariteit, als wij toelaten dat de Geest onze deuren en vensters opent zodat wij een kijk krijgen op de problemen en het leed van anderen om hen te steunen door ons begrip en waardering.

Christenen moeten be"geest"erde mensen zijn: ze moeten vuur zijn zodat anderen niet in de kou komen te staan. Gods Geest wil en kan door ons het aanschijn van de aarde vernieuwen. Dat is de belofte van het Pinksterfeest. Onze God is immers geen wereldvreemde God maar een God die handelt in en door mensen. Hij heeft geen andere handen dan de onze om andere mensen te helpen, Hij heeft geen andere voeten dan de onze om naar anderen toe te gaan, Hij heeft geen andere mond dan de onze om woorden van troost en bemoediging te spreken. Moge het Pinksteren worden, ook in jouw hart." (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken