Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

25-daagse ter ere van de H. Godelieve

25-daagse ter ere van de H. Godelieve
GISTEL (RKnieuws.net) - Op 6 juli 1070 werd Godelieve gewurgd in opdracht van haar echtgenoot Bertolf, de toenmalige heer van Gistel. Godelieves leven en haar mirakelen werden voor het nageslacht bewaard door de monnik Drogo uit de vroegere abdij van Sint-Winoksbergen (het huidige Bergues in Noord-Frankrijk). Zijn geschrift, de Vita Godeliph, lag aan de basis van de heiligverklaring van Godelieve op 30 juli 1084 door Radbout II, bisschop van Doornik-Noyon.


De 25-daagse ter ere van de Heilige Godelieve van Gistel gaat van dinsdag 6 juli tot en met vrijdag 30 juli door in abdij ‘Ten Putte’ te Gistel.

Dinsdag 6 juli om 15 uur: openingseucharistieviering in concelebratie. Kardinaal Gustaaf Joos gaat voor en spreekt de homilie uit. Het Sint-Godelievekoor uit Gistel luistert de viering op.

Zondag 11 juli: viering van het feest van de Heilige Godelieve. Om 6 uur gezongen eucharistieviering als hoogtepunt van de biddende nachtelijke voettocht die op zaterdag 10 juli om 22 uur start aan de Sint-Henricuskerk te Torhout (info bij Florent Vanderper, telefoon 051/72.20.93). Om 8 uur is er gezongen gemeenschapsviering, de viering van 10 uur wordt opgeluisterd door het gemengd koor ´Arte vocali´ uit Oostende.

Zondag 18 juli: gezongen eucharistievieringen om 8 uur en om 10 uur. Om 10 uur wordt de viering opgeluisterd door het parochiekoor van Snaaskerke. Om 16 uur gaat de Godelieveprocessie uit (zie verder).

Zondag 25 juli: gezongen eucharistievieringen om 8 uur en om 10 uur. Om 10 uur wordt de viering muzikaal verzorgd door de familie Wauters-Feys uit Sint-Kruis Brugge (zang, harp, viool, fluit en orgel).

Elke weekdag is er om 7.30 uur een gezongen eucharistieviering en om 15.30 uur vespers en lof. Na elke liturgische viering is er zegening met de relikwie van de heilige Godelieve. De 25-daagse wordt besloten op vrijdag 30 juli om 15.30 uur met vespers, lof met litanie van de heilige Godelieve en zegening met de relikwie.
Het bedevaartsoord is het hele jaar door elke dag toegankelijk van 7 uur tot 19 uur.

Van 4 juli tot 5 september loopt in een gedeelte van het Sint-Godelievemuseum, dat gelegen is op het domein van de abdij Ten Putte te Gistel, een tentoonstelling rond de grafsteen van Godelieve Payers, abdis van de Sint-Godelieveabdij te Gistel van 1540 tot 1553. De expo wordt georganiseerd door de vzw Vrienden van het Sint-Godelievemuseum.

Godelieve Payers, die van Brugse afkomst was, wordt in 1540 vermeld als coadiutrix (´hulp van de abdis, met recht van opvolging´. In 1541 werd zij tot abdis van de Sint-Godelieveabdij te Gistel gewijd door Nicolaas Bureau, hulpbisschop van Doornik. In 1552 nam zij ontslag uit haar functie wegens een oogkwaal en ziekte. Zij overleed op 19 februari 1553.

Godelieve Payers was de vierde abdis van de Sint-Godelieveabdij tijdens de periode waarin de abdij aangesloten was bij de Unie van Bursfeld, een hervormingsbeweging die in de abdijen een strengere levenswijze wenste in te voeren om het verval tegen te gaan. Zij was ook één van de laatste abdissen van de oude Sint-Godelieveabdij te Gistel want in 1578 moesten de zusters vluchten voor de geuzen en zij stichtten in 1623 uiteindelijk een nieuwe abdij aan de Boeveriestraat te Brugge.

De grafsteen van Godelieve Payers werd in 1992 teruggevonden bij een antiquair in Parijs. Sinds de aankoop wordt de steen tentoongesteld in het Sint-Godelievemuseum. Wanneer en in welke omstandigheden de grafsteen precies verdwenen is uit de abdijkerk is niet bekend. In elk geval lag de steen in 1868 nog in de kerk van ´Ten Putte´.

De grafsteen verkeert in perfecte staat. Op het middenveld van de steen ziet men de afbeelding van een abdis met haar staf. Ook het grafschrift in de omlijsting is nog goed leesbaar. Aan beide zijden van de abdisfiguur is een banderol met een Latijnse spreuk aangebracht (de ene is wellicht de wapenspreuk van de abdis). Op de vier hoeken herkent men de symbolen van de vier evangelisten.

Naast de grafsteen zijn ook andere voorwerpen, zoals oorkondes, in verband met de abdis te zien. Openingsuren van het museum: van dinsdag tot vrijdag van 10 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur, van zaterdag tot maandag van 14 tot 18 uur. Toegangsprijs: 1 euro per persoon (het groepstarief bedraagt 0,75 euro). Info: Hans Gryspeert van het Sint-Godelievemuseum, telefoon 0479/79.08.89; Dienst voor Toerisme Gistel (ook voor aanvragen van geleide bezoeken aan de abdij ´Ten Putte´ en het Sint-Godelievemuseum), telefoon 059/27.02.17.

De jaarlijkse Godelieveprocessie, hoogtepunt in de verering, gaat uit op zondag 18 juli om 16 uur. Priesters, diakens en religieuzen zijn hartelijk welkom om de relikwieën van de H. Godelieve te begeleiden.

De Godelieveprocessie ging reeds uit in 1459. De moderne processie – geregisseerd door Frans Vromman – zet de aloude traditie verder. Ruim duizend figuranten beelden het leven, de mirakels, de marteldood en de verheerlijking van de heilige uit in een opeenvolging van acterende groepen en praalwagens.

Tijdens de recente vernieuwing van het slotgedeelte van de processie werd de symboliek van de vier kronen uitgewerkt als apotheose. De vier kronen symboliseren de vier levensepisodes van Godelieve: haar maagdelijkheid (haar jeugd), haar huwelijk, haar verstoting en haar martelaarschap. In de processie worden de vier kronen verbonden met de vier seizoenen, de vier levensseizoenen van elke mens. Info en reservatie voor zitplaatsen via de Dienst voor Toerisme (Heyvaertlaan 18, 8470 Gistel, telefoon 059/27.02.17) of het processiecomité (telefoon 059/27.72.44). (tb)

 
 

 

Rorate Zoeken