Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Brugse bisschop Mgr. Vangheluwe: wijn van vreugde

Brugse bisschop Mgr. Vangheluwe: wijn van vreugde
BRUGGE (RKnieuws.net) - Bij een feestmaal hoort wijn. Wijn maakt de tongen los, geeft een pittige smaak aan de gerechten en draagt bij tot de hartelijke sfeer van het samenzijn. In sommige landen is wijn heel gewoon, het is de dagelijkse drank. Het gaat dan meestal om eenvoudige tafelwijn. Maar ook daar wordt de betere wijn ingeschonken als er een bijzondere gelegenheid is. Wijn hoort er bij. Dat wisten ook al de profeten. Als ze ons een toekomstbeeld schetsen, dan gaat het steevast over een groot diner: „God richt een feestmaal aan met uitgelezen gerechten, een feestmaal met belegen wijnen, verrukkelijke, uitgelezen gerechten, belegen, gelouterde wijnen!" (Jes 25,6), aldus Mgr. Vangheluwe.


De eucharistie is een voorafbeelding van dit hemelse gastmaal dat ons te wachten staat. Daarom worden in de processie met de gaven vaak mooie, rijpe druiven aangebracht, of een fles wijn. De begeleidende gebeden spreken ons van de „wijn van vreugde". Elke eucharistie is immers een viering, een samenkomen in blijdschap en hoop. De Heer zelf schenkt ons in opdat wij verheugd zijn. Het is de beker met Zijn bloed dat ons verlost.

Daar zit dan de keerzijde. Op het Laatste Avondmaal nam Hij de beker met wijn en zei: „Dat is mijn bloed, voor u vergoten". Waar is nu het feest? Het was toen toch geen heildronk. Even later, in de Olijfhof, zei Jezus: „Vader, laat deze beker aan mij voorbijgaan". De beker van het lijden ging niet voorbij. Jezus heeft de beker geledigd tot op de bodem. Hoe kunnen we dan spreken over de wijn van vreugde?

Echte wijn wordt bekomen uit druiven die geplet worden. Het beste procédé is nog steeds de grote kuip met druiven waarin een mens met de voeten de vruchten platdrukt. Iemand moet „de perskuip treden". De mooie, ronde, gave en glanzende druif wordt stukgetrapt om het sap te bekomen. Is dit niet een beeld van Jezus die Zijn lichaam laat breken? Zoals graan gemalen wordt tot meel om brood te kunnen bakken, zo worden druiven geperst om wijn te bekomen.

De wijn voor de eucharistie blijft sindsdien een dubbelzinnig teken. Hij verwijst zowel naar lijden als naar vreugde. Bezit heel onze mis niet die veelvoudige verwijzing? Ze grijpt terug naar de afschuwelijke dood van Jezus en kijkt vol vertrouwen uit naar de heerlijkheid die Hij ons heeft beloofd. Dood en verrijzenis horen samen. Daarom spreken we ook van offer: lijden dat aanvaard wordt en onderpand is van nieuwe toekomst. De kelk van het lijden bevat de wijn van vreugde. Zo gaan ook wij de weg doorheen het leven naar het bruiloftsmaal waar de Heer ons zal bedienen en onze beker zal vullen (vgl. Lc 12,37). (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken