Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Anglicaanse Kerk van Canada kiest aartsbisschop tot nieuwe kerkleider

Anglicaanse Kerk van Canada kiest aartsbisschop tot nieuwe kerkleider
BRUSSEL (KerkNet/ACNS) - De meer dan driehonderd leden van de synode van de anglicaanse Kerk van Canada hebben de aartsbisschop van Montreal verkozen tot twaalfde primaat van de Church of Canada.
Aartsbisschop Andrew Hutchison van Montreal werd verkozen tot metropoliet van de Canadese kerkprovincie en bisschop van de Canadese strijdkrachten. Het duurde ruim zes uur en vier kiesronden voordat de synodeleden het eens raakten over de nieuwe primaat.

Hij is een van de 38 anglicaanse kerkleiders wereldwijd die, naast de anglicaanse aartsbisschop van Canterbury, een fundamentele rol kan spelen bij het beleid van de anglicaanse wereldkerk en de Lambeth Conferentie.

Eerder al had bisschop Victoria Matthews van Edmonton zich al als kandidate teruggetrokken, omdat bij haar borstkanker werd vastgesteld. Zij had de eerste vrouw in de anglicaanse wereldkerk kunnen worden die aan het hoofd kwam van een kerkprovincie en zo deel kon uitmaken van het hoogste bestuur van de anglicaanse wereldkerk.

De nieuwe primaat Andrew Hutchison werd in 1970 priester gewijd en in 1990 bisschop. Hij behaalde een licentie in de theologie aan het Trinity College van de Universiteit van Toronto en kreeg al eredoctoraten aan het Diocesaan College van Montreal, het Trinity College en de Universiteit van Lennoxville.

Op een persconferentie na zijn verkiezing noemde hij de eenheid de belangrijkste uitdaging. Hij zei ook dat hij en de hele anglicaanse Kerk van Canada symbool wil zijn van die eenheid. Aartsbisschop Hutchison volgt Michael Peers op, die tot februari van dit jaar, ruim 18 jaar lang de Canadese anglicaanse Kerk leidde.
 
 

 

Rorate Zoeken