Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Vaticaan steunt vrouwenrechten

Vaticaan steunt vrouwenrechten
ROME (KerkNet/VIS) - De vertegenwoordiger van de Heilige Stoel, Joan McGrath-Triulzi sprak vrijdag tijdens de voorbereidende bijeenkomst van de Vierde Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties haar steun uit voor het Actieplatform van Peking. Daarin wordt opgeroepen tot erkenning van de waardigheid van vrouwen, de noodzaak van ontwikkelingsstrategieën, het einde van geweld tegen vrouwen, de verdediging van hun recht tot toegang tot de arbeidsmarkt, grondbezit en kapitaal en toegang tot de noodzakelijke sociale voorzieningen.
Zij benadrukte tevens de inzet van de katholieke Kerk voor de zwaksten en de meest behoeftigen en het werk dat in katholieke scholen, ziekenhuizen en humanitaire instellingen op dat vlak geleverd wordt.
"De wereld van vandaag", zo zei Mc Grath, "verschilt grondig van die van zes jaar geleden toen de naties samenkwamen om onderwerpen te bespreken die cruciaal zijn voor vrouwen". Mc Grath verwees in het bijzonder naar de globalisering: "Het fenomeen van de globalisering is een feit van de 21ste eeuw en het zal de internationale economische interactie de komende jaren blijven bepalen. De uitdaging voor de familie van naties bestaat erin om het ethische en culturele kader uit te tekenen waardoor de globalisering kan bijdragen tot de menselijke persoon en authentieke menselijke ontwikkeling kan bevorderen". Daarbij moet worden nagegaan hoe men de negatieve effecten van de globalisering zoveel mogelijk kan vermijden en zoveel mogelijk profijt kan halen van de positieve kanten.
"Een globalisering die de inherente waardigheid van vrouwen miskent en in het bijzonder hun bijdrage tot het gezin en de samenleving, zal hen reduceren tot objecten die enkel economisch nut hebben". Mc Grath vroeg een betere bescherming van de bijdrage van vrouwen aan een betere wereld, waarin de mensenrechten en fundamentele vrijheden van vouwen en meisjes gegarandeerd zijn. Dat impliceert niet enkel de vrije huwelijkskeuze of het recht om een gezin te stichten, maar ook om werk te zoeken, een eerlijk loon te verdienen en beschermd te worden tegen misbruik en uitbuiting.
 
 

 

Rorate Zoeken