Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Nederlandse bisschoppen: ga vooral stemmen

Nederlandse bisschoppen: ga vooral stemmen
UTRECHT (SRKK) - De Nederlandse bisschoppen roepen iedereen op om op 10 juni te gaan stemmen. "Iedereen die het Europees Parlement reduceert tot een 'praathuis', miskent dit belangrijke onderdeel van het Europese democratische besluitvormingsproces," aldus de bisschoppen in een verklaring.
"Daarom heeft iedere kiezer bij de komende verkiezingen voor het Europese Parlement (10-13 juni) niet alleen een direct belang maar ook een morele plicht om een stem uit te brengen," zo zeggen de Nederlandse bisschoppen in navolging van de commissie van de Bisschoppenconferenties van de Europese Unie (COMECE).

De Nederlandse bisschoppen bieden katholieke en niet-katholieke kiezers een door COMECE ontwikkelde 'stemwijzer' aan.

Historisch

"Tussen 10 en 13 juni zullen stemgerechtigden van de 25 lidstaten van de Europese Unie - die nu 450 miljoen inwoners telt - de 732 mensen kiezen die hen de komende vijf jaar in het Europees Parlement vertegenwoordigen.

Nog nooit in de geschiedenis van het Westen zijn er verkiezingen gehouden waarvoor zo veel mensen werden opgeroepen", memoreert COMECE. "Door aan deze verkiezingen deel te nemen, zal ieder van ons profiteren van de voorrechten van vrede en democratie die aan onze voorouders werden onthouden."

Toekomstige generaties

"Het komende Europees Parlement zal zich met onderwerpen bezighouden die ons vandaag raken maar ook gevolgen hebben voor toekomstige generaties. Daarom moeten de Europese verkiezingen niet beschouwd worden als een populariteitstest voor zittende nationale regeringen."

De Commissie moedigt katholieken én niet-katholieken dan ook aan om kennis te nemen van kandidaten en programma's. Daarbij wijst COMECE met name op onderwerpen als het respect voor het leven, de steun aan het gezin, gerechtigheid voor de armsten in de wereld en het belang van de dialoog met de godsdiensten.
 
 

 

Rorate Zoeken