Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Vermassen: "Alleen verkondiging, die nieuw zaad strooit, mag een nieuwe oogst verwachten"

AALST, HASSELT (RKnieuws.net) - "Verkondiging: nog maatschappelijk relevant?": dat is de titel van een bijdrage van Jean-Paul Vermassen, godsdienstleraar en parochie-assistent in het dekenaat Aalst, in het juninummer van "Samen", het informatieblad van het bisdom Hasselt. Vermassen herinnert aan de evangeliseringstochten van de apostel Paulus en trekt lessen voor vandaag. Meer bepaald aan de hand van Paulus´ wedervaren in Athene en Korinthe.
"Het nieuwe Vlaanderen lijkt evangelie en Kerk niet meer interessant en relevant te vinden. Catechisten, godsdienstleraars en pastores zoeken creatief hoe het evangelie moderne mensen opnieuw kan aanspreken, maar hun zoektocht lijkt voorlopig tevergeefs. Zouden ze iets van Paulus kunnen leren? In Athene moest ook hij vasstellen dat zijn verkondiging maatschappelijk helemaal niet relevant was".

De Atheners bleven bij hun oude denkbeelden en bij de vertrouwde goden. Er was geen bereidheid om dieper op Paulus´ verkondiging in te gaan. Na zijn poging tot verkondiging in het oude Arthene probeert hij het in het moderne Korinthe. Het jonge, dynamische Korinthe staat meer open voor nieuwe dingen. Nadat hij aanvankelijk weer botst op het afwijzende denken van de joden in Korinthe, kiest hij voortaan voor een nieuwe oriëntatie in zijn verkondigingswerk: "Van nu af ga ik naar de heidenen".

Vermassen: "Voorlopig lijkt het nieuwe Vlaanderen nog een tijd te reageren zoals Athene. Getekend door een bepaald verleden is er momenteel weinig maatschappelijk ruimte en een geringe individuele ontvankelijkheid voor christelijk geloven en Kerk. De vraag is of het nieuwe Vlaanderen alleen maar Athene is? Zouden er hier en daar ook niet ontvankelijke mensen en groepen kunnen gevonden worden die wel interesse betonen voor evangelie en christelijke geloofstraditie? Misschien kunnen via hen nieuwe Korintes ontstaan: open, getuigende geloofsgroepen die de relevantie van het evangelie uitstralen door hun wijze van samenkomen en leven".

Hoe bouwt men de nieuwe Korintes op in onze parochies en dekenaten, vraagt Vermassen zich af. "We kunnen leren van Paulus", zegt hij. Hij wijst er onder meer op dat Paulus in zijn verkondiging steeds positief inspeelde op de culturele situatie van zijn publiek maar dat weerhield hem niet om tegelijk meteen de eigenheid én de vereisten van het christelijk geloven duidelijk bekend te maken. Paulus zocht voor zijn verkondiging al gauw naar personen en gezinnen die het geloof in zich wilden opnemen. Hij legde contacten met deze mensen en bracht hen samen met het oog op de stichting van een getuigende christelijke gemeenschap. Paulus leerde zijn gelovigen en gemeenschappen vrij vlug zelfstandigheid in hun geloofsbeleving en kerkopbouw.

Hoe kunnen we in onze tijd de verkondiging weer maatschappelijk relevant laten worden, vraagt Vermassen zich af. Vermassen: "De kracht van de verkondiging start bij de motivatie van degenen die aan verkondiging doen. Verkondiging begint hiermee: ervoor zorgen dat Gods werkzaamheid niet wordt gehinderd in de verkondiger zelf. Belangrijk is ook mensen te verzamelen die het christelijke geloof willen verdiepen of (opnieuw) willen verkennen. Belangrijk is ook het transformeren van een spreken ´over´ geloven naar een inleiden ´in´ geloven".

Vermassen wijst er verder op dat het bestaan en de kracht van God vandaag onder verdenking staan. Juist daarom is het nodig om de menselijke en maatschappelijke relevantie van onze relatie tot God en Jezus te accentueren en uit te stralen. Individuele christenen of christelijke groepen die in Naam van Jezus Christus gestalte geven aan grensverleggende naastenliefde en aan spirituele vitalisering van mensen, blijven ook vandaag gezag afdwingen.

"Over God spreken vanuit zijn concrete werkzaamheid in ons, dat is wezenlijk om religieus ontvankelijke en zoekende gelovigen te kunnen raken. Door te getuigen van de relevantie van het evangelie in het eigen menszijn en samenleven krijgen onze woorden en daden de kiemkracht voor een nieuwe oogst".

God komt niet via argumenten maar via geloofs- en liefdesgetuigenis. "Kankeren over of verzet tegen een moderne maatschappij, die het geloven niet nodig lijkt te hebben, helpt ons niet vooruit. Alleen verkondiging, die nieuw zaad strooit, mag een nieuwe oogst verwachten. Laten we daarom werk maken van nieuwe Korintes in onze oude plaatselijke geloofsgemeenschappen. Zij kunnen in de nieuwe pluralistische samenleving een begin zijn van nieuwe relevantie van het evangelie". (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken