Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Geen verwijzing naar Christendom in EU-grondwet

Geen verwijzing naar Christendom in EU-grondwet
DUBLIN (RKnieuws.net) - De nieuwe Europese grondwet zal hoogstwaarschijnlijk geen verwijzing bevatten naar de Christelijke wortels van Europa. EU-voorzitter Ierland wil haar aangepaste voorstel handhaven omdat er geen overeenstemming lijkt te komen over een nieuwe tekst. Finland stelt nu voor om helemaal geen preambule bij de grondwet te schrijven om zo de discussie over de inhoud er van te beëindigen.
Een Ierse diplomaat stelde deze week vast dat de onderhandelaars "niet geloven dat het mogelijk is om overeenstemming te bereiken over dit onderwerp; daarom hebben we niets voorgesteld."

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, Ben Bot, verwacht dat het Finse voorstel uiteindelijk brede steun zal krijgen. Bij het uitgeven van de grondwet zou dan wel een 'plechtige verklaring' uitgegeven kunnen worden waarin het Christelijk erfgoed wel besproken wordt. De slotonderhandelingen over de grondwet vinden volgende week plaats tijdens een Europese top in Brussel.

Vaticaan

Het Vaticaan heeft zich voortdurend uitgesproken vóór een verwijzing naar het Christendom in de nieuwe Europese grondwet. Eind mei lanceerden Italië, Litouwen, Malta, Polen, Portugal, Tsjechië en Slowakije een oproep om alsnog een verwijzing naar de Christelijke erfenis op te nemen.

België en Frankrijk toonden zich toen de felste tegenstanders van zo'n verwijzing. Zij wilden blijven bij de oude tekst die spreekt van "inspiratie door de culture, religieuze en humanistische erfenis van Europa." Naar hun idee is het voldoende dat in een apart artikel wordt gesteld dat de Europese Unie in voortdurend gesprek moet blijven met de kerken.

Op de vergadering van Europese ministers van Buitenlandse Zaken vroeg niemand meer naar een expliciete verwijzing. Maandag bepleitte EVP-voorzitter Wilfried Martens nog een referentie naar God in de grondwet. Martens bepleitte nog eens dat de Poolse grondwet model zou staan voor de verwijzing naar God. "Iedereen - ook de ongelovigen - kan zich daar in terugvinden", aldus de CD&V'er. Bovendien gaat het om de God die ook de God van de Islam is."

Thucydides

Ondertussen heeft het Iers voorzitterschap de preambule aangepast. De meeste promotoren van de goddelijke referentie drongen er op aan dat in dit deel van de grondwet het opperwezen aan bod zou komen. De Ieren zijn daar niet op ingegaan, wel hebben ze een citaat van Thucydides, een Atheens aristocraat uit de 5de eeuw v.Chr. die het relaas van de Peloponnesische oorlog deed, uit het document gehaald.

"Onze grondwet", zo luidde het citaat van 's werelds 'eerste historicus', "wordt democratisch genoemd omdat de macht niet in handen is van een minderheid, maar van de grootst mogelijke meerderheid".

Daarnaast is ook de eerste alinea gesneuveld. Daarin werd zeer expliciet naar de waarden verwezen die ten grondslag van het humanisme liggen. De schrapping kan als een compensatie worden beschouwd voor het niet opnemen van een verwijzing naar het Christendom. (TB/AtK)
 
 

 

Rorate Zoeken