Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Bisdom Gent helpt bij heropbouw Haïti en Dominicaanse Republiek na natuurramp

Bisdom Gent helpt bij heropbouw Haïti en Dominicaanse Republiek na natuurramp
GENT (RKnieuws.net) - Tussen 23 en 25 mei 2004 werden de Caraibische eilanden Ha‹ti en de Dominicaanse Republiek getroffen door hevig noodweer. De omvang van de ramp drong nauwelijks tot bij ons door. Toch was en is die zeer groot. Alleen al op Ha‹ti kwamen naar schatting minstens 1.500 mensen om. Vele duizenden anderen verloren have en goed. De lokale Caritasorganisaties hebben onmiddellijk de eerste noodhulp verstrekt: eten, kleding, muskietennetten, beddengoed en massa´s geneesmiddelen. Die hulp zal nog een hele tijd moeten aanhouden. Daarnaast wordt ook al aan de wederopbouw gewerkt.


Het bisdom Gent wil daarbij helpen en schenkt nu 12.500 euro uit haar noodfonds om de langdurige noodhulp en wederopbouw mee te helpen financieren. Met deze gift wil de bisschop van Gent namens de gelovigen van zijn bisdom zijn solidariteit uitdrukken met de noodlijdende plaatselijke bevolking. En het is tevens een oproep om de ogen niet te sluiten voor de talrijke slachtoffers van grote rampen en noden overal ter wereld.

Caritas Haiti voorziet momenteel in hulpverlening aan 3.000 families of ongeveer 15.000 mensen en legt zich hoofdzakelijk toe op distributie van basisgoederen, geneeskundige zorgen, schoolmateriaal voor 1.000 leerlingen, voedsel voor 500 families, financiele steun aan 1.000 families, brandstof, micro-kredieten, zaaigoed en meststoffen. Daarnaast werd een heropbouwplan gestart dat voorziet in 300 gezinswoningen (1.500 personen) op nieuwe veilige gronden (gronden waar geen acuut overstromingsgevaar dreigt). De kosten voor de hulpverlening in de maanden juni en juli alleen al zijn geraamd op 434.570 euro.

Voor de Dominicaanse Republiek wordt een gelijkaardig programma uitgewerkt.

Voor de financiering van deze hulpverlening rekenen de lokale Caritasnetwerken op Caritas Internationaal Hulpbetoon. Het is voor deze organisatie dat de gift van 12.500 euro van het bisdom Gent is bestemd.

Het bisdom Gent heeft nauwe banden met de getroffen regio, o.a. via enkele van Oost-Vlaanderen afkomstige religieuzen die zich ter plekke inzetten voor de allerarmsten. Een van hen is Raymond De Caluw‚, afkomstig uit Wachtebeke en sinds 1976 als scheutist werkzaam in Ha‹ti. Regelmatig bericht hij over zijn wedervaren in het Gentse bisdomblad Kerkplein. In het lopende juninummer van het blad geeft hij zijn analyse van de gebeurtenissen die leidden tot de val dit voorjaar van president Aristide. Zijn besluit is alleszeggend. Raymond De Caluwe: "In de koloniale periode noemden de Fransen Ha‹ti met trots ´La Perle des Antilles´. Nu is die parel niet veel meer dan een uitgeperste citroen in het water van de Cara‹bische Zee, omgeven door enkele sloepjes, overladen met boat people´´.

Wie ook wil helpen kan, dit o.a. doen via het noodfonds van het bisdom Gent op de rekeningnummers 390-0963748-11 of 000-000948450-81 van Bisdom Gent, Bisdomplein 1, 9000 Gent met vermelding "Noodfonds bisdom Gent´´. (tb)


 
 

 

Rorate Zoeken