Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

KWB klaagt VLD-misbruik vierdagenweek aan

KWB klaagt VLD-misbruik vierdagenweek aan
BRUSSEL (RKnieuws.net) - De KWB (Kristelijke werknemeersbeweging) stelt vast dat de VLD tijdens de laatste week voor de verkiezingen plots voorstander is van de vierdagenweek. Terecht zegt premier Verhofstadt dat de werknemers hiervoor zelf vragende partij zijn omdat ze zo meer tijd voor hun gezin en zichzelf krijgen. De KWB waarschuwt echter voor het hypocriete van het VLD-voorstel.Het pleidooi van de VLD voor de vierdagenweek past helemaal in de huidige trend om werknemers langer en flexibeler te laten werken. De VLD-vierdagenweek bedraagt 38u per week of 9,5u per dag. Voor premier Verhofstadt is de wettelijk vastgelegde maximale grens van 9u per dag en het principieel verbod op overuren blijkbaar totaal achterhaald.

De KWB verdedigt reeds vele jaren de vierdagenweek, maar dan niet in dienst van de flexibiliteit. Meer dan 10 jaar geleden reeds voerden wij met Kerstavond actie onder de slogan ‘Minder werken om met z’n allen beter te leven’. De directe aanleiding hiervoor toen bestaat nu nog altijd: de massale werkloosheid. Op dit ogenblik telt België 540.000 werkzoekende werklozen en nog eens zoveel personen trekken om een of andere reden ook een uitkering van de RVA. Enkel herverdeling van de arbeid kan een structurele oplossing bieden voor die massale werkloosheid.

De KWB pleit voor een vierdagenweek, waarbij het loonverlies opgevangen wordt door de solidariteit van álle inkomens en door het herverdelen van de opbrengsten van de productiviteit. Compenserende aanwervingen moeten de hoeksteen worden van een nieuw tewerkstellingsbeleid. Alleen zo zullen we met z’n allen rustiger, aangenamer en dus beter kunnen leven, aldus de KWB. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken