Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Zware besparingen in aartsbisdom Keulen

Zware besparingen in aartsbisdom Keulen
KEULEN (RKnieuws.net) - Het Duitse aartsbisdom Keulen, volgend jaar de gastheer van de Wereldjongerendagen (WJD), moet ernstige besparingen doorvoeren. Op het budget van 683 miljoen euro tot 2006 moet een bedrag van 90 miljoen euro bespaard worden. Het Duitse aartsbisdom gaat ervan uit dat het 25 procent van zijn scholen en kindertuinen zal moeten sluiten.

Prelaat Norbert Feldhoff (64) van Keulen luidde de alarmbel. Feldhoff, van zichzelf nochtans alles behalve een zwartkijker, is er zeker van dat ook het grootste Duitse bisdom niet aan besparingen kan ontkomen. Die zijn het gevolg van het dalende aantal gelovigen, de verminderde kerkbelasting en de groeiende uitgaven voor het onderhoud van de gebouwen: “Keulen wil gemeenten sluiten en gebouwen overdragen, maar het wil niet de basis van de zielzorg opgeven”, aldus Feldhoff. Net zoals Berlijn wil Keulen tegen 2008 ‘schuldenvrij’ zijn.

De WJD zelf, die binnen ruim een jaar in Keulen plaatsvinden, lijken niet direct bedreigd. De kosten daarvan worden niet alleen door Keulen – dat algemeen beschouwd wordt als het grootste en rijkste Duitse bisdom – gedragen, maar door de hele Duitse Bisschoppenconferentie, de organiserende Pauselijke Raad voor de Leken en de bijdragen van de deelnemers. Daarnaast zal in alle Duitse parochies nog een collecte gehouden worden, wordt gezocht naar sponsors en worden nog heel wat andere initiatieven ontwikkeld, waaronder ook een heuse loterij.

Het aartsbisdom wil allereerst de tering naar de nering zetten. De kerkbelasting, ook al door enkele aanpassingen in het systeem van die belasting zelf, zijn de voorbije jaren merkelijk gedaald. Specialisten berekenden dat de inkomsten daarvan dit jaar met 8 procent dalen. Door de volgende hervormingsronde zullen de inkomsten nog eens met 4,5 procent dalen. Anderzijds worden de kosten van personeel en gebouwen er niet minder om. Vraag is of alle parochies ten koste van alles open gehouden moeten worden, ook als er steeds minder praktizerende gelovigen zijn. Het aartsbisdom wil daarom knopen doorhakken. Niet allen inzake de reductie van parochies, maar vooral in ‘secundaire’ sectoren als onderwijs, verzorgings- en bejaardentehuizen.

Nu al roepen de geplande besparingen weerstand op tegen het Duitse systeem van kerkbelasting: “Bijna overal in de wereld moeten parochies zelf ervoor zorgen dat ze financieel rond weten te komen. Hier gaat het geld naar de bisdommen, die de parochies als een soort filialen ziet, die ze kunnen sluiten als ze te duur worden.” (tb)


 
 

 

Rorate Zoeken