Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Missio Antwerpen nu ook in TPC-Wilrijk

Missio Antwerpen nu ook in TPC-Wilrijk
ANTWERPEN (RKnieuws.net) - Missio Antwerpen is nu ook ondergebracht in het Theologisch en Pastoraal Centrum in Wilrijk, zo meldt Suara, de driemaandelijkse informatiekrant van Missio en Proma. Sinds enkele jaren namen ook vele andere pastorale diensten daar hun intrek.


"We voegden ons bij hen en komen mekaar nu ook geregeld, buiten de formele vergaderingen om, in de wandelgangen tegen. Dit kan alleen maar meer kans tot ontmoeting en contact betekenen. Wij hopen dan ook dat het een bijkomende stimulans zal zijn om onze zorg voor de missionaire kwaliteit van de kerkgemeenschap in ons bisdom nieuwe gestalte te geven", stelt Missio.

"Met die missionaire kwaliteit op zich is het niet slecht gesteld. Dat merkten we bij onze bezoeken aan verschillende dekenijen. Er bestaan heel wat mooie initiatieven ten aanzien van de zusterkerken wereldwijd die onze appreciatie verdienen. Vooral tijdens de oktobermaand (missiemaand) worden er her en der momenten van solidariteit georganiseerd. Dit gaat van de bekende missiefeesten en vlooienmarkten tot sobere maaltijden, ontmoetingsmomenten, en zo meer. De opbrengst van deze feesten gaat vaak integraal naar de goede werken van één of meerdere plaatselijke missionarissen", zo stelt de equipe van Missio Antwerpen.

"De veranderingen in de wereld en in onze Kerk plaatsen ons echter ook voor nieuwe vragen. Het aantal missionarissen is drastisch aan het slnken. Wat doen we als zij er niet meer zijn? Zal onze solidariteit met de gemeenschappen waarvoor zij zich jarenlang actief inzetten, dan verwateren? Eerlijkheidshalve moeten we toegeven dat dit fenomeen zich op sommige plaatsen al voordoet. Gelukkig vragen ook velen zich af hoe ze hun bekommernis voor de wereldkerk toch nog kunnen beleven, ook zonder missionarissen". (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken