Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Bescherming van minderjarigen en kwetsbaren staat voorop

Na drie dagen vergaderen heeft de Pauselijke Commissie voor de Bescherming van Minderjarigen in Rome vandaag een persconferentie gegeven, waarin duidelijk werd dat het belang van kinderenen andere kwetsbare mensen voorop staat. De commissie is in maart opgericht, nadat paus Franciscus deze in december had aangekondigd. Zij bestaat uit 8 leden waarvan 5 leken en wordt voorgezet door kardinaal Seán O'Malley, de aartsbisschop van Boston.

Het doel van de driedaagse bijeenkomst was aanbevelingen te formuleren voor paus Franciscus over de werking van de commissie en mogelijke aanvullende leden uit verschillende delen van de wereld en ook uit meerdere terreinen van expertise. De afgelopen dagen waren bijeen: Catherine Bonnet uit Frankrijk, Marie Collins uit Ierland, Sheila Baroness Hollins uit het Verenigd Koninkrijk, kardinaal Seán Patrick O'Malley O.F.M. Cap. uit de Verenigde Staten, Claudio Papale uit Italië, Hanna Suchocka uit Polen, Humberto Miguel Yáñez S.J. uit Argentinië en Hans Zollner S.J. uit Duitsland.

In zijn verklaring gaf kardinaal O'Malley aan dat de leden hun gedachten, ervaringen en aspiraties voor de Pauselijke Commissie gedeeld hebben. De commissieleden hadden ook ontmoetingen met mensen uit de Romeinse Curie met het oog op toekomstige samenwerking. Onder hen waren vertegenwoordigers van het Staatssecretariaat, de Congregatie voor de Geloofsleer, de Congregatie voor de Clerus, het Vaticaanse Persbureau en de Vaticaanse Gendarmerie. Als adviescommissie zal gerapporteerd worden aan de paus.

De commissie ziet toerekenbaarheid binnen de Kerk als bijzonder belangrijk. Daarvoor zijn effectieve en transparante protocollen en procedures nodig. De commissie zal geen individuele van misbruik gevallen in behandeling nemen maar zal aanbevelingen kunnen doen voor beleid dat toerekenbaarheid en een goede werkwijze garandeert. Ook wil ben bijzonder aandacht besteden aan de bewustmaking van alle betrokkenen voor de tragische consequenties van seksueel misbruik en van de verwoestende gevolgen van niet-luisteren, niet rapporteren van verdenking van misbruik, van het niet ondersteunen van slachtoffers en hun families. 

News.va

 
 

 

Rorate Zoeken