Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

British Medical Association: Wat te doen met baby’s die een abortus overleven?

British Medical Association: Wat te doen met baby’s die een abortus overleven?
LONDEN (Kath.net/RKNieuws.net) - De British Medical Association gaat donderdag a.s. tijdens hun jaarvergadering (28 juni - 1 juli 2004) in Wales praten over wat er moet gebeuren met baby's die een late abortus overleven. Gesproken zal worden of artsen moeten starten met een intensieve behandeling van deze kinderen, zoals die wordt toegepast bij vroeggeborenen. Late abortussen worden meestal met een chemische injectie uitgevoerd. Mocht het kind deze injectie overleven, dan wordt het normaalgesproken niet behandeld en sterft.
Tijdens de conferentie wordt een motie behandeld van de Medical Students Conference:
"That this Meeting calls upon the MSC and BMA to work with the GMC, NHS and appropriate Royal Colleges to ensure that babies born alive as a result of termination of pregnancy procedures receive the same full neonatal care as that available to other babies."

Kinderen overleven soms de abortus

Dr. Vivienne Nathanson, verantwoordelijk voor de afdeling Ethiek en Wetenschap van de British Medical Association (BMA), verklaarde tegenover de BBC dat het zeer zelden voor komt dat een baby een abortus overleeft. Hierover zijn geen officiële cijfers bekend. De krant The Daily Mail berichtte dat het jaarlijks ten minste om twee gevallen gaat. Pro-life-organisaties gaan van veel hogere aantallen uit. Zij presenteren statistieken waarin sprake is van ten minste 3000 gevallen per jaar.

Nathanson is tegenstander van intensieve behandeling van kinderen die een late abortus overleven, omdat deze baby's zwaar gehandicapt zullen zijn. "Niemand wil baby's zien sterven of zien lijden. Het lijden kan ook opgeroepen worden door een intensieve behandeling te starten die geen effect sorteert", beargumenteerde de arts. De arts kon niet zeggen hoeveel kerngezonde baby's na een abortus opgegeven worden.

Dr. Louise Silverton van het Royal College voor Verloskundigen verwees zelfs naar "Richtlijnen", die een zekere dood van het kind bij een late abortus moeten verzekeren. Silverton is echter wel van mening dat baby's die een late abortus overleven dezelfde behandeling moet krijgen als een te vroeg geboren kind.

Baby's die overleven moeten liefdevol verpleegd worden

Nuala Scarisbrick van LIFE merkte hierbij op: "Wij weten al jaren, dat deze vreselijke handelingen in overheidsziekenhuizen worden gepraktiseerd. Vaak ook op afdelingen waar uitgebreide behandelingsmogelijkheden voor te vroeg geboren kinderen mogelijk zijn. De BMA moet haar leden tijdens deze jaarvergadering er op wijzen dat alle baby's die een abortus overleven, liefdevol verpleegd moeten worden".

Scarisbrick riep het medische personeel op niet mee te werken aan abortussen. "Het is ongehoord hoe onverschillig de regering is, dat jaarlijks 180.000 kinderen door een abortus gedood respectievelijk mishandeld worden, nadat deze kinderen een abortus overleefd hebben. Tegelijkertijd geldt het slaan van een kind door de ouders als een misdaad. Dit is toch huichelarij."
 
 

 

Rorate Zoeken