Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

"Kom, vier mee " verschijnt in september

ANTWERPEN (RKnieuws.net) - Naar aanleiding van het Jaar van de Liturgie verschijnt in september "Kom, vier mee" .Dit denk- en werkboekje wordt uitgegeven bij Halewijn in Antwerpen.
Vanaf september barst het los in alle parochies: het Jaar van de Liturgie, een jaar waarin het accent voluit zal gelegd worden op het vieren.

Liturgie is van fundamenteel belang voor de christelijke gemeenschap. Wij komen immers samen rond de Heer, meer zelfs, het is de Heer zelf die ons tot zijn gemeenschap samenbrengt.

Vanzelfsprekend staat dus het vieren in de eucharistie centraal in een "jaar van de liturgie". Maar de eucharistie is even vanzelfsprekend slechts één van de manieren waarop de christelijke gemeenschap haar "geroepen zijn om te vieren" kan beleven.

Heel belangrijk voor de toekomst van de kerk in Vlaanderen wordt het leggen van een stevig fundament. Een goede fundering miet bijbelse grondstof bevatten.

´Kom, vier mee" bundelt een aantal centrale teksten over liturgie. Die worden kort toegelicht en concrete getuigenissen leggen de band met vandaag. Er zijn handige vragen voor bezinning of gesprek en elk hoofdstukje eindigt met een mooi gebed.

Het boekje is geschreven door beleidsmensen van de Vlaamse bisdommen. Het zal 10 euro kosten. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken