Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Franse kardinaal vreest nieuwe kerkvervolging in Europa

Franse kardinaal vreest nieuwe kerkvervolging in Europa
ROME (KerkNet/CWN) - Volgens kardinaal Paul Poupard is ook Europa niet vrij van kerkvervolging, ondanks het feit dat die vandaag in Europa meer subtiele vormen aanneemt.
In een gesprek met het Italiaanse dagblad Avvenire zei hij: "Christenen worden belachelijk gemaakt omwille van hun geloof; vele jonge koppels worden sociaal gemarginaliseerd als ze veel kinderen willen en diegenen die zich kanten tegen het homohuwelijk, worden als onverdraagzaam voorgesteld."

De kardinaal spreekt in het interview ook de vrees uit dat die meer open of verborgen vormen van vervolging niet zonder gevolg dreigen te blijven en dat een meer agressieve trend van secularisering in Europa eventueel kan leiden tot meer directe aanvallen.

Martelaars

Verwijzend naar de duizenden christenen die in de 20ste eeuw in Europa voor hun geloof gestorven zijn, voorspelde hij dat er ook in de nieuw eeuw in sommige Europese landen christelijke martelaars zullen zijn.

Als voorbeeld van die trend verwees de curiekardinaal naar de weigering om in de nieuwe Europese grondwet een verwijzing naar de christelijke erfenis van Europa op te nemen. Daarmee wordt volgens hem een historische realiteit ontkend. Volgens hem kan men dit ook niet zomaar gelijkschakelen met antiklerikalisme omdat dit het bestaan zelf van het christendom in vraag stelt.

Hoop

Ondanks zijn grimmige voorspelling ziet kardinaal Poupard toch ook tekenen van hoop. Hij verwijst onder meer naar het fenomeen van de "recommençants" in Frankrijk.

Hij verwijst ook naar het enthousiasme van de jongeren bij de Wereldjongerendagen en de groei van de nieuwe religieuze gemeenschappen, in het bijzonder in Afrika en Amerika.
 
 

 

Rorate Zoeken