Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Zoon Hitler"s secretaris Bohrmann spreekt bij Kathedraalconcert Roermond

ROERMOND (RKNieuws.net) - Martin Bohrmann jr. spreekt op zondag 25 juli tijdens het vierde in een reeks van zes zomerse concerten in de Sint Christoffelkathedraal in Roermond. Hij is de zoon van Martin Bohrmann sr., secretaris van Adolf Hitler. Ook dr. Joost Holleman is één van de sprekers. Het muzikale deel wordt verzorgd door organist Jean-Pierre Steijvers. Hij speelt visionaire orgelmuziek rond het thema ´de Apocalyps´.

Met de negen andere, na hem komende, kinderen uit het gezin kreeg Bohrmann jr. (*1930) een streng nationaal-socialistische opvoeding. Na de oorlog moest hij als 15-jarige zelf zijn weg zoeken. Hij werd katholiek, werkte jarenlang als missionaris in Kongo en later als godsdienstleraar in Duitsland. Sinds zijn pensionering geeft hij lezingen en leidt discussies, met name over de negatieve effecten van het nationaal-socialisme. Ook heeft hij een boek geschreven over zijn leven. Daarin vertelt hij hoe het is om de zoon van een nazi-topman te zijn en hoe dit is te rijmen met zijn geloof dat zegt dat elke mens ´beeld van God´ is.

Concert in teken van Tweede Wereldoorlog en Apocalyps

Het hele kathedraalconcert staat in het teken van de Tweede Wereldoorlog en de Apocalyps, het einde der tijden. De Roermondse kathedraal - daags voor de bevrijding opgeblazen door Duitse militairen - geldt als destijds één van de zwaarst getroffen kerken in Limburg. Een pakkende kleurenfoto uit 1945 spreekt boekdelen. Deze vormt de rode draad tijdens het concert. De Roermondse Lies Cillekens spreekt een gedicht uit van Jo Hansen met als titel ´Dao waerde in de ballingsjap op zekeren daag get vraemps vertèld: ós Grote Kirk is gevalle...´ (vertaling: ´Terwijl we in ballingschap waren werd op een zekere dag iets vreemds verteld: onze kathedraal was gevallen...´). Het gedicht verhaalt over de gevoelens die dit bericht bij de geëvacueerde Roermondenaren in Friesland opriep.

Eschatologische opstanding en WO II

Een andere spreker tijdens het concert is dr. Joost Holleman (*1965). Hij studeerde theologie in Leiden en Yale en promoveerde op de dissertatie ´Opstanding en wederkomst; traditio-historisch onderzoek naar voorstellingen van de eschatologische opstanding in de eerste bijbelse brief aan de Korintiërs´. Hij maakt hiermee een vergelijking met de gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Jean-Pierre Steijvers

Titulair-organist van de kathedraal, Jean-Pierre Steijvers (*1964) speelt werken van onder meer Jean Langlais, Johann Sebastian Bach, de Russische componist Mikael Tariverdiev en van Olivier Messiaen. Veel van diens muzikale ideeën ontstonden vanuit liturgische thema´s. Bekend is zijn op oorlogservaringen berustende compositie ´Quator pour la fin du temps´, waarvan deze middag deel VII klinkt.
 
 

 

Rorate Zoeken