Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Dekenvergadering bisdom Gent volledig in teken parochiale zondagseucharistie

Dekenvergadering bisdom Gent volledig in teken parochiale zondagseucharistie
GENT (RKnieuws.net) - De dekenvergadering van het bisdom Gent stond nagenoeg volledig in het teken van de parochiale zondagseucharistie. Geert De Kerpel brengt er verslag over uit in het jongste nummer van Kerkplein, het maandblad van het bisdom Gent.
De dekens wijdden een eerste bespreking aan een aantal beleidsopties die de bisschopsraad formuleerde inzake de zondagseucharistie. Op andere gelegenheden in het komende werkjaar zullen deze opties eveneens worden voorgesteld en ter bespreking worden voorgelegd. De bedoeling van het hele proces is een zo breed mogelijk draagvlak te creëeren, alvorens tot invoering ervan wordt overgegaan.

Een eerste reeks beleidsopties betreft het aanbod van zondagsvieringen in de parochies. Algemeen principe: één zondagseucharistie per parochiekerk. In kleinere parochies die dicht bij elkaar liggen en in annexe kerken kan en hoef niet elke zondag een eucharistie te blijven. De optie is om op die zondagen de gelovigen uit te nodigen om de gemeenschap elders te vervoegen voor de eucharistieviering. In de parochiekerken waar niet elke zondag eucharistie wordt gevierd, kan af en toe een gebedsdienst plaatsvinden in de week en kunnen verder uirvaarten, huwelijken en doopsels doorgaan. Het kerkgebouw wordt waar mogelijk opengehouden voor bezoek.

Een tweede reeks voorstellen handelt over de voorgangers in de parochiale zondagsliturgie. Uitgangspunt hierbij dat wie door zijn benoeming te veel zondagsmissen zou moeten celebreren zich laat helpen door collega´s. De afspraken gebeuren in dekenaal overleg.

In een derde reeks voorstellen wordt ingegaan op de zondagsmis in kloosters en instellingen met een eigen priester-aalmoezenier of een vaste emeritus of mislezer. Ook daar is het algemeen principe: één viering per weekend. Bij gebrek aan een eigen mislezer is het niet de pastoor van de parochie zelf die voor hen tijdens het weekend een aparte eucharistie komt voorgaan. Ook wordt in deze derde reeks nogmaals herhaald dat bijzondere vieringen van families of groeperingen gebeuren in de voorziene zondagsmissen en samen met de parochiegemeenschap.

Tijdens de bespreking bleken heel wat dekens met de meeste voorgelegde opties te kunnen instemmen. Tegelijkertijd wezen zij er vanuit hun dagdagelijkse ervaring op de talrijke weerstanden die opduiken wanneer men ze daadwerkelijk tracht te realiseren, wat overigens her en der toch wel al het geval is. De dekens onderstreepten tevens het grote belang van het trachten te verhelderen van de fundamenten die ten grondslag liggen aan deze opties naar de plaatselijke gemeenschappen toe. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken