Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Turkse katholieke kerk gewonnen voor EU - lidmaatschap

Turkse katholieke kerk gewonnen voor EU  - lidmaatschap
ANKARA (RKnieuws.net) - Wellicht wordt er nog tijdens de periode van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie beslist over de toetreding van Turkije en Kroatië tot de Europese Unie. Turkije kreeg inmiddels alvast de nodige garanties over het begin van de onderhandelingen voor de Turkse toetreding en het land doet ook zijn best om zich in overeenstemming te brengen met de EU-regels, ook op het vlak van de mensenrechten en de godsdienstvrijheid.


"Alle niet-moslimgemeenschappen van Turkije zijn gewonnen voor het EU-lidmaatschap van hun land”, zegt Mgr. Marovitch, de woordvoerder van de Turkse bisschoppen. “Ze steunen ook de inspanningen van de Turkse regering om de democratische normen die door de EU zijn vastgelegd te bereiken.” Het land neemt volgens hem een aparte plaats in onder de moslimlanden wegens zijn eeuwenoude ervaring in het samenleven van de verschillende godsdiensten. “Dat lijkt me een groot voordeel. We mogen niet vergeten dat Turkije zelf vele jaren geleden heeft onder de plaag van het terrorisme. Het kan zijn ervaringen op dit vlak ter beschikking stellen van de Europese Unie.”

Als de Europese Unie Turkije het lidmaatschap weigert, verliest ze op het eerste gezicht alleen 15 miljoen inwoners, waarvan er trouwens al 5 miljoen in Europa wonen. Bij een toetreding zou het aantal moslims in Europa versterkt worden. “Maar ik denk niet dat dit problemen zou opleveren. Maar als Turkije het lidmaatschap wordt ontzegd, loopt men het gevaar dat het land in handen gedreven wordt van moslimfundamentalisten en extremisten.”

De Turkse katholieke Kerk is ervan overtuigd dat zijzelf ook beter zal worden van de toetreding van Turkije tot de EU. Dat is nu al deels het geval dankzij de vastbeslotenheid van de Turkse leiders om de grondwet in overeenstemming te brengen met de principes van het respect voor de mensenrechten en voor de verschillende geloofsovertuigingen. Jammer alleen dat de wetten die betrekking hebben op de religieuze gemeenschappen vorig jaar wel zijn versoepeld, maar voorlopig alleen gelden voor joodse, Armeense en Griekse minderheden. “De kleine Turkse katholieke Kerk hoopt desondanks dat het land, dat mee aan de bakermat ligt van het christendom, zich zal aanpassen aan de Europese criteria voor het respect van de rechten van minderheden”, aldus Mgr. Marovitch . (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken