Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Bisdommen begeleiden overgang naar kerkfabrieken nieuwe stijl

Bisdommen begeleiden overgang naar kerkfabrieken nieuwe stijl
MECHELEN, BRUGGE, ANTWERPEN (RKnieuws.net) - De omschakeling naar de kerkfabrieken nieuwe stijl zal volledig begeleid worden vanuit de bisdommen. De kerkfabrieken hoeven zelf geen stappen te ondernemen en worden uitdrukkelijk gevraagd de bijkomende informaties af te wachten die zal verstrekt worden op de informatiesessies in het najaar van 2004.
Kerkfabrieken zijn openbare besturen die zich inlaten met het onderhoud en het beheer van het kerkgebouw. Zij staan in voor alles wat met de eredienst te maken heeft maar hebben geen enkele pastorale bevoegdheid.

Tot 1 maart 2005 blijven de huidige wettelijke bepalingen inzake de kerkfabrieken van kracht. Na de inwerkingtreding van het nieuwe decreet op de kerkfabrieken zullen alle kerkfabrieken opnieuw samengesteld worden door de bisschop overeenkomstig de nieuwe bepalingen. Vervolgens zal er overgegaan worden tot de oprichting van centrale kerkbesturen. Zolang de bepalingen inzake financieeël beheer niet van kracht zijn, zal de rol van de centrale kerkbesturen eerder beperkt zijn. Vanaf de inwerkingtreding dienen de regels inzake het algemeen administratief toezicht nageleefd te worden.

Zolang er geen uitvoeringsbesluiten zijn, blijven de huidige bepalingen omtrent begrotingen en rekeningen van kracht. Dit betekent concreet dat de begroting 2005 en de rekening 2004 opgemaakt moeten worden volgens de huidige richtlijnen en dat de goedkeuringsprocedure nog verloopt via de gemeente, het bisdom en de provincie. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken