Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Omwonenden tegen Vilvoordse moskee

Omwonenden tegen Vilvoordse moskee
VILVOORDE (RKnieuws.net) - Een groep handelaars en andere bewoners van de Mechelsesteenweg in Vilvoorde stappen naar de Raad van State om de bouwvergunning te laten schorsen die het stadsbestuur toekende voor
de verbouwing van een pand in hun straat tot moskee.
Burgemeester Jean-Luc Dehaene (CD&V) antwoordde eerder dat alles wettelijk in orde is en de nieuwe gebedsruimte geen problemen zal stellen, daar het de
verhuis van een bestaande moskee in dezelfde straat betreft.

De Marokkaanse gemeenschap in Vilvoorde wil een nieuwe moskee. De bestaande gebedsruimte aan de Mechelsesteenweg is immers te krap en te onveilig. Voor de verbouwing van een voormalig bedrijfsgebouw leverde
Vilvoorde in mei een stedebouwkundige vergunning af.

Volgens de omwonenden - een tiental heeft de klacht ingediend, maar hun actie heeft naar eigen zeggen de steun van tientallen anderen - is de bouwvergunning onwettelijk omdat er geen openbaar onderzoek
georganiseerd werd rond de vergunningsaanvraag en er vergunningen ontbreken met betrekking tot de bestemmingswijziging, milieu en brandveiligheid. Ze stellen voorts dat de komst van deze moskee, die volgens hen groter is dan de vorige, de kwaliteit van de woon- en
werkomgeving negatief zal be‹nvloeden en aanleiding zal geven tot problemen inzake lawaai, parkeren, verkeer en nachtelijke overlast.

Burgemeester Dehaene stelde recent aan Belga dat er voor het grootste deel van de verbouwingswerken geen vergunning nodig is, daar het om een gemeenschapsvoorziening gaat en niet aan de structuur van het gebouw geraakt wordt. "Enkel voor een zeer beperkte ingreep was er een vergunning nodig, maar die was te minimaal om er een openbaar onderzoek over te organiseren. Ook een milieuvergunning was niet nodig. Een advies van de brandweer daarentegen was er wel degelijk".

Daar in de nieuwe moskee precies dezelfde activiteiten
georganiseerd worden als in de vorige verwacht Dehaene er evenmin problemen. "Het gaat gewoon om de bestaande moskee die van straatkant veranderd. Welke specifieke maatregelen zou ik bijvoorbeeld moeten
nemen op vlak van parkeren als er zich op dat vlak thans geen problemen stellen. Het zou best zijn dat de nieuwe moskee zo snel mogelijk operationeel wordt zodat men kan zien dat er geen wezenlijk verschil is met de vorige", aldus Dehaene. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken