Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Gebedsgroep Deësis organiseert conferentiecyclus over liturgie

Gebedsgroep Deësis organiseert conferentiecyclus over liturgie
Gent (KerkNet) - Deësis, een Grieks woord dat 'gebed' en 'voorbede' betekent, is een gebedsgroep die al 18 jaar samenkomt in de Goudensterstraat in Gent.
Het hart van de samenkomst is de zaterdagavond. Dan viert men om 19.30 uur samen de vigilie van de zondag. Men volgt wat het getijdenboek aanbiedt, verrijkt met een aantal elementen uit de Oosterse liturgie. Dat zijn dan vooral iconen en enkele gezangen.

Naast de wekelijkse samenkomsten zijn er nog andere activiteiten. Zo wordt al 12 jaar lang een conferentiecyclus van 6 conferenties per jaar georganiseerd. Meestal zijn het spirituele lezingen. Ze willen een kanaal zijn voor de wijsheid die opgestapeld ligt in de kloosterwereld en in de Oosterse Kerk. De conferenties worden altijd gekoppeld aan ontmoeting en gebed. Het is niet puur intellectueel. Na zo'n conferentie wordt altijd het vespergebed gebeden.
In de conferentiecyclus die Deësis dit werkjaar organiseert, staat liturgie als thema centraal. De conferenties hebben plaats bij Deësis zelf, Goudensterstraat 21 in Gent, telkens op zondag en beginnen altijd om 15 uur. Ze worden afgesloten met het liturgische avondgebed, einde omstreeks 17.45 uur.
Op het programma: op 18 november mgr. J. Lescrauwaet, hulpbisschop emiritus, over ,,Eredienst, een universeel gegeven''; op 17 december pater Jean Geysens o.s.b. van Chevetogne over ,,De liturgie van de Oosterse Kerk. Haar eigenwaarde en charisma''; op 3 februari pater Peter D'Haese o.p., directeur van de I.C.L.Z. ('Interdiocesaan Centrum voor Liturgische Zielenzorg) over ,,De liturgie van de Westerse Kerk. Haar eigenwaarde en charisma''; op 17 maart E.H. Joris Polfliet, liturgist, over ,,Liturgie en inwijding''; op 14 april dom Ivo Dujardin, abt van de trappistenabdij van Westmalle, over ,,Liturgie en leven''; details over de laatste conferentie op 12 mei worden later bekendgemaakt.
Voor meer info over deze conferenties en algemene info over Deësis: bellen naar het nummer 09/226.77.45.
 
 

 

Rorate Zoeken