Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

"Mensen Onderweg" over nieuwe heilige (?) plaatsen

LEUVEN (RKnieuws.net) - Wat betekenen vandaag heilige plaatsen nog? Het haastige en drukke leven geeft de mens geen tijd meer om de dingen rustig binnen te laten komen en te verwerken. Zelfs vakantie is voor velen een vermoeiend consumeren geworden of het laten leeglopen van een volle emmer drukte en zorg. De zin voor het heilige ebt weg en de kerken lopen leeg? Verdwijnt daarmee het heilige? Of kunnen we spreken van nieuwe heilige plaatsen? De stranden, de festivals, de winkelgalerijen, de musea, de disco's, de sauna's? Zijn dat de nieuwe tempels van een seculiere maatschappij? Dat schrijft Willy Deckers in het jongste nummer van het tijdschrift "Mensen Onderweg" (*).
Bedevaarten voeden de hoop dat men met het heilige in aanraking komt, aldus Deckers. "Deze aanraking met het heilige dwingt eerbied af, ze geeft de pelgrim het gevoel opgenomen te zijn in wat hem overschrijdt".

Deckers wijst er verder onder meer op dat het bezoek aan een heilige plaats meestal een ervaring is die kracht en sterkte geeft en dikwijls een keerpunt in het leven vormt. Daarom worden er in de meeste bedevaartplaatsen ook zuiveringsriten uitgevoerd.

In het Westen vermindert vandaag de interesse voor de bedevaarten als kerkelijk (katholiek) gebeuren. Uiteraard blijven sommige grote bedevaartplaatsen sterk in trek, zoals Lourdes. Maar dat belet niet dat in het algemeen de bedevaarten in aantal en omvang afnemen.

Deckers stelt ook dat de heilige plaatsen steeds meer ingepalmd worden door een alles verslindende consumptiecultuur. Die consumptiecultuur breidt zich vandaag met rasse schreden uit. Die consumptie is zelfs een van de sterkste kenmerken van onze cultuur geworden. Andere maatschappelijke factoren zoals arbeid, burgerschap, religie en politiek worden naar de achtergrond verschoven en krijgen minder betekenis.

Sommigen beweren zelfs dat de consumptie in onze westerse wereld een nieuwe religie geworden is die een centrale rol speelt in de moderne zingeving. Een vorm van volksgeloof die zich steeds meer doorzet. "En zoals elke religie heeft ook de consumptie haar tempels gebouwd, die als nieuwe symbolen grote massa's aantrekken. De meest adequate uitdrukking ervan zijn de grote shoppingcentra".

Zoals de klassieke religies spiegelt de religie van de consumptie een beter bestaan voor, een leven vol vrijheid en verlossing uit de ellende. De consument voelt zich aangesproken in zijn dromen over het goede leven.

Op het eerste gezicht blijken er duidelijk gelijkenissen te bestaan tussen de traditionele religies en de religie van de consumptie. Maar die gelijkenissen tekenen zich hoofdzakelijk af op het vlak van uiterlijke vormen. De klassieke religieuze ervaringen liggen over het algemeen op een ander niveau.

"De religie van de consumptie is eerder een verslaving dan een bevrijding", aldus Deckers. "Onze wereld wordt meer en meer eenn seculiere wereld waar het traditionele religieuze gebeuren eerder een randfenomeen wordt. Verdwijnt daarmee ook elke religieuze zin? Zeker niet, maar hij verkeert ongetijwfeld in crisis. Mensen zoeken naar nieuwe invulling en vormgeving". (tb)

* Mensen Onderweg, Herseltsesteenweg 4, 3200 Aarschot
 
 

 

Rorate Zoeken