Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Kardinaal vreest verdere criminalisering van vluchtelingen

Kardinaal vreest verdere criminalisering van vluchtelingen
BRUSSEL (KerkNet/RadVat) - Kardinaal Stephen Fumao, de voorzitter van de Pauselijke Raad voor de Pastoraal bij de Vluchtelingen en de Reizigers, is erg sceptisch over de toekomst van vluchtelingen in Europa.
De kardinaal sprak de vrees uit dat die, ook na de EU-uitbreiding, verder gecriminaliseerd worden. “De bewegingsvrijheid geldt niet enkel voor goederen en kapitaal, maar ook voor personen… Ook Polen en Hongaren kunnen zich niet vrij bewegen”.

Volgens de kardinaal is het onmogelijk om een vluchtelingenbeleid enkel op basis van economische criteria uit te bouwen: “Het veronderstelt ook dat familiehereniging mogelijk is en dat er een werkelijke integratiepolitiek gevoerd wordt”.

Kardinaal Fumao riep de Europese Raad op om de verdragen van Tampere, Laken, Sevilla en Thessaloniki uit te voeren en een gemeenschappelijk Europees beleid uit te stippelen rond het al of niet toekennen van een vluchtelingenstatus in de individuele lidstaten.
 
 

 

Rorate Zoeken