Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Pastoor van Eisden aanvaardt nieuwe benoeming

Pastoor van Eisden aanvaardt nieuwe benoeming
HASSELT (RKnieuws.net) - Zoals gepland is er maandag 9 augustus een nieuw gesprek geweest tussen bisschop-coadjutor Patrick Hoogmartens van het bisdom Hasselt en pastoor Jan Braeken van Eisden-Tuinwijk (Maasmechelen). Tijdens het gesprek heeft de pastoor gevraagd dat de bisschop naar buiten duidelijk zou maken dat de pastoor niet zelf het initiatief heeft genomen om een nieuwe opdracht te vragen, zo deelde de persdienst van het bisdom Hasselt dinsdagavond mee.


De bisschop laat daarom hierbij weten dat hijzelf inderdaad aan pastoor Braeken heeft gevraagd voor een nieuwe benoeming in Koersel. Hij deed dit op 9 juni jongstleden. De pastoor heeft deze benoeming aanvaard, na ± één week bedenktijd, op 18 juni.

Tijdens het gesprek met de bisschop op 9 augustus heeft pastoor Braeken bevestigd dat hij zijn benoeming aanvaardt. Hij vroeg dat de bisschop alles zou doen opdat er opnieuw een inwonende priester zou komen in Eisden-Tuinwijk. Pastoor Braeken deelde ook mee dat hij zich ten volle zal inzetten in zijn nieuwe opdracht als pastoor in de federatie Koersel.

Op 10 augustus heeft bisschop Hoogmartens ook een delegatie ontvangen van het actiecomité. Hij heeft hun zorgen beluisterd en begrijpt hun pijn om het weggaan van de pastoor. Die pijn was ook voelbaar tijdens de vergadering. De bisschop wil zich zo veel als mogelijk inspannen voor een goede priesterlijke begeleiding in Eisden. Hij vroeg hiervoor ook de positieve medewerking van het actiecomité.

De bisschop informeerde hen over de besluiten van het gesprek met de pastoor, nl. dat pastoor Braeken ook op 9 augustus heeft bevestigd dat hij de benoeming in Koersel blijft aanvaarden. Tot slot vroeg bisschop Patrick Hoogmartens ook begrip voor de noden van andere parochies en federaties en om dankbaarheid voor de 15 jaar die pastoor Braeken in Eisden heeft gewerkt. (tb)

 
 

 

Rorate Zoeken