Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Bisschoppen VS zijn het eens over verkondiging door leken

Bisschoppen VS zijn het eens over verkondiging door leken
WASHINGTON (KerkNet/CNS) - De Amerikaanse bisschoppen zijn het eens geraakt over een voorstel om leken in bepaalde omstandigheden toestemming te verlenen om te preken. Het voorstel moet later wel nog de goedkeuring krijgen van het Vaticaan.
De Amerikaanse bisschoppen legden op 14 november tijdens hun najaarsconferentie de normen en de vereisten vast waaraan die leken moeten voldoen om in de kerk te mogen preken.

Een commissie had al voor de bijeenkomst een plan uitgewerkt dat het leken in de toekomst makkelijker moet maken om te preken in de Kerk. Uiteindelijk werd dat plan na bespreking met 190 tegen 20 stemmen goedgekeurd.

Een bepaling voor verkondiging en predikatie op radio en televisie werd met zelfs met 210 tegen 2 stemmen goedgekeurd. In één adem keurden de bisschoppen nog een aantal richtlijnen goed voor priesters en religieuzen die aan uitzendingen rond geloof en ethiek deelnemen. Ook hier waren nauwelijks tegenstemmen.

Al deze richtlijnen moeten wel nog eerst de goedkeuring krijgen van Rome. Pas daarna kunnen ze ook daadwerkelijk van toepassing zijn.

De bisschoppen kozen enkele dagen geleden de Afrikaans-Amerikaanse bisschop Wilton Gregory (zie foto) als voorzitter van hun bisschoppenconferentie.
 
 

 

Rorate Zoeken