Dagelijks nieuws van Rorate op Face­book en Twit­ter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek per­spec­tief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest inter­es­sante nieuwt­jes van diverse Ned­er­landse, Vlaamse nieuws­bron­nen. Van de berichten die nog op deze site ver­schi­j­nen kri­jgt u — indien u geabon­neerd bent — weke­lijks een elek­tro­n­is­che nieuws­brief, in de nacht van zater­dag op zondag. Bin­nen afzien­bare tijd zal deze pag­ina volledig wor­den herzien. 

Pas­toor Ray­mond Maes in Tienen overleden

Pastoor Raymond Maes in Tienen overleden
TIENEN (RKnieuws.net) — In Tienen is pas­toor Ray­mond Maes na een lang­durige ziekte op 78-jarige leeftijd overleden. Maes was tot vijf jaar gele­den pas­toor van de Tiense H. Hart parochie. Voor­dien was hij ver­bon­den aan de Onze Lieve Vrouw ten Poel parochie in Tienen.
De uit­vaart­plechtigheid heeft vri­jdag 20 augus­tus om 11 uur in de H. Hart kerk in Tienen plaats. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken  

Rorate Nieuws­brief


Ont­vang HTML?