Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Bisdom Rotterdam daagt verzekeraar Aegon voor de rechter

Bisdom Rotterdam daagt verzekeraar Aegon voor de rechter
UTRECHT (RKnieuws.net) - Het bisdom Rotterdam wil van verzekeraar Aegon een vergoeding voor een schadeclaim naar aanleiding van seksueel misbruik van een 12-jarig meisje door een priester. Aegon weigert te betalen. "We zetten geen premie op misdaad of criminaliteit". Het bisdom brengt het conflict nu voor de rechter.
Het bisdom Rotterdam betaalde in 1998 125.000 gulden (zo'n 56.000 euro) letselschade en smartengeld aan de ouders van een 12-jarig meisje dat door een priester van het bisdom was misbruikt. Het bisdom was op dat moment verzekerd bij verzekeringsmaatschappij Aegon. Het bisdom vindt dat de verzekeraar het bedrag op grond van de toen geldende verzekeringsvoorwaarden van de aansprakelijkheidsverzekering moet uitbetalen.

'Geen premie op misdaad'

Aegon weigert te betalen, en is van mening dat de verzekering van het bisdom niet de schade dekt die voortvloeit uit seksueel misbruik of ander geweld.

"We zetten geen premie op misdaad of criminaliteit", aldus een woordvoerder in een toelichting. Sinds 2001 worden schadevergoedingen wegens seksueel misbruik van dekking uitgesloten door alle verzekeraars.

'Bedrijfsongeval'?

Jan-Willem Wits van het SRKK (Secretariaat van de Rooms-katholieke Kerk) bestrijdt dat de kerk het seksueel misbruik in deze zaak afdoet als 'bedrijfsongeval', zoals BNR Nieuwsradio (<a href="http://www.bn.nl/ShowNieuwsArtikel.asp?Context=N%7C0&src=bnr&newsPanel=top&id=7825" target="new">link</a>) in eerste instantie suggereerde.

"Het thema seksueel misbruik heeft altijd een bepaalde gevoelswaarde, en natuurlijk vinden we het vreselijk."

Technisch geschil

Maar volgens Wits gaat het in deze kwestie om een technisch verschil van mening tussen een verzekeraar en verzekernemer of iets wel of niet onder de polis valt. Dergelijke geschillen tussen verzekeraars en verzekerden komen aan de lopende band voor. "Wie gelijk heeft moet nu de rechter bepalen," aldus Wits.

Wits wil niet kwijt op welke gronden het bisdom Rotterdam meent dat de schadeclaim onder de toenmalige polisvoorwaarden valt. "Dat willen we aan de rechter voorleggen, en die moet daar een oordeel over vellen."

Reactie bisdom Rotterdam

Ook het bisdom Rotterdam is van mening dat het om een eenvoudige, overzichtelijke kwestie tussen verzekeraar en verzekerde gaat.

"We hebben premie betaald en menen dat dit risico was gedekt," zei een woordvoerder tegen het ANP. Hij heeft een dubbel gevoel over de ruzie. "Het is een zakelijk aspect in een vreselijke zaak."

Aegon

Als gevolg van het conflict is de overeenkomst tussen Aegon en het bisdom Rotterdam al jaren geleden beëindigd.

Aegon wilde geen commentaar geven op de kwestie voordat de rechter een uitspraak heeft gedaan. De zaak komt over zes weken voor de rechter. (RV)
 
 

 

Rorate Zoeken