Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

"Afkoopaffaire bisdom Rotterdam is eerste van reeks"

AMSTERDAM (RKnieuws.net) - De schadeclaim in de misbruikaffaire van een meisje door een priester die het bisdom Rotterdam via de rechter op Aegon wil verhalen, is mogelijk de eerste van een reeks. Dat zegt het NRC Handelsblad, dat de hand heeft weten te leggen op correspondentie tussen het bisdom en Aegon.
Het NRC Handelsblad zegt op basis van eigen onderzoek dat in Nederland de bisdommen sinds 1996 ten minste veertig gevallen van seksueel misbruik buiten de publiciteit hebben gehouden en geen aangifte hebben gedaan bij het openbaar ministerie.

In notulen en brieven die de partijen elkaar tussen 1999 en 2001 stuurden, staat dat er verschillende schadezaken waren die tot dan toe niet aan Aegon waren voorgelegd.

18 maanden cel

Op last van bisschop Van Luyn betaalde het bisdom Rotterdam in 2000 een bedrag van 100.000 gulden (43.378 euro) aan de ouders van het meisje dat langere tijd seksueel was misbruikt door een pastoor in het Zuid-Hollandse Alkemade, aldus het NRC. De pastoor werd daarvoor door de rechter veroordeeld tot 18 maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

Het bisdom claimde daarna het uitgekeerde bedrag en de gemaakte kosten bij haar schadeverzekeraar Aegon. Het bisdom is volgens het NRC van mening dat vergoedingen, betaald na verkrachting en seksueel misbruik door priesters, kunnen worden geclaimd als letselschade. Volgens de advocaten van het bisdom sloten de polisvoorwaarden de claim niet uit.

'Affaire is eerste van reeks'

Aegon weigert uit te betalen omdat de verzekeraar "geen premie" wenst te zetten "op het misbruik van minderjarigen". Bovendien vond Aegon dat het bisdom niet aansprakelijk is voor het seksuele misbruik gepleegd door priesters.

Ook zou de kerk de polisvoorwaarden hebben overtreden door niet eerder andere gevallen van seksueel misbruik te melden bij de verzekeraar. Volgens het NRC tonen notulen en brieven die de partijen elkaar tussen 1999 en 2001 stuurden, dat er verschillende schadezaken waren die tot dan toe niet aan Aegon waren voorgelegd. Het NRC concludeert op basis hiervan dat de afkoopaffaire in het bisdom Rotterdam mogelijk slechts de eerste is van een reeks.

Het bisdom denkt de schade wel te kunnen claimen omdat door de benoeming van de priester het bisdom zeggenschap had over de gedragingen van de man.

Van vergoeding uitgesloten

Volgens het NRC verbrak Aegon in november 2001 de banden met de rk-kerk, na 45 jaar de wettelijke aansprakelijkheid van alle medewerkers van de kerk in Nederland te hebben verzekerd. Aegon deed dit omdat de kerk volhardde in haar mening dat de verzekeringsmaatschappij schadeclaims voortvloeiend uit misbruik door priesters moest vergoeden.

Het Verbond van Verzekeraars adviseerde begin 2000 al zijn leden om aansprakelijkheidspolissen aan te passen. Het risico van schade door "seksuele, of seksueel getinte, gedragingen van welke aard dan ook" is sindsdien expliciet van vergoeding uitgesloten.

Klik hier voor het volledige artikel in het NRC te lezen (aanmelding noodzakelijk): <a href="http://www.nrc.nl/binnenland/artikel/1092979033201.html" target="new">Conflict bisdom en Aegon over claim na misbruik</a>
 
 

 

Rorate Zoeken