Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Australië: oecumenische stellingname tegen het klonen

Australië: oecumenische stellingname tegen het klonen
SYDNEY (KerkNet/Zenit) - Australische kerkleiders hebben in een gemeenschappelijke brief geprotesteerd tegen een wetsvoorstel van de regering van South-Wales over het klonen.
Volgens George Pell, de aartsbisschop van Sydney, waren de kerkleiders het al snel eens over een verbod op het vrijwillig creëren van menselijke embryo's voor experimenten. Over het zogenaamde therapeutische klonen bestond er minder eensgezindheid.

De katholieke bisschop is wel tevreden dat men tot zo'n oecumenische verklaring kon komen. 50 jaar geleden zou het vrijwel onmogelijk geweest zijn van alle kerkleiders de steun te krijgen voor zo'n gemeenschappelijk standpunt. "Een van de grote verdiensten van het Tweede Vaticaans Concilie was de nadruk die gelegd werd op de samenwerking met andere christenen en volgelingen van andere godsdiensten".

Aartsbisschop Pell stelt vast dat het onderling begrip en de samenwerking tussen de verschillende christelijke gemeenschappen steeds groter wordt. Ook met leden van andere - vooral joodse en islamitische - geloofsgemeenschappen wordt goed samengewerkt: "We worden met dezelfde problemen geconfronteerd". Hij benadrukt tevens dat het sektarisme een luxe is die men zich niet langer kan permitteren.

De bisschop meent dat men door die samenwerking ook wel degelijk iets kan veranderen: misschien makkelijker in Australië, dan elders in het Westen. "We wonnen een belangrijke strijd om euthanasie, maar dat was slechts één oorlog. De strijd wordt op vele fronten verder gezet".

Toch meent de bisschop dat de kansen om aan een cultuur van het leven te werken groter zijn dan tien jaar geleden, of als in de jaren '70. Daarin speelde Paus Johannes Paulus II volgens hem een cruciale rol, omdat hij een hele generatie jonge Australische katholieken inspireerde.
 
 

 

Rorate Zoeken