Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

"God. Hoe voelt dat?"

LEUVEN (RKnieuws.net) - Als kind is mij geleerd dat God in het kerkgebouw woont en dat je aan het rode lichtje aan het tabernakel kan zien of hij thuis is. Brandt het lampje, dan heb je geluk, dan is God er en kan je met Hem praten ...

Woont God vandaag nog in de kerk? Of woont hij misschien
eerder in de liefde? Of in alternatieve christelijke vieringen? In confronterende voettochten voor jongeren? In drukke bedevaartsoorden? In esoterie en new age? In Werchter, de grootste Vlaamse "openluchtkathedraal"? Of gewoon in de wereld rondom ons?

In "God. Hoe voelt dat?", een 300 pagina´s tellend boek,
uitgegeven door het Davidsfonds in Leuven, gaat het over de actuele honger naar religieuze ervaringen. Hebben christenen daarop het alleenrecht? Hoe ervaren zij God? En wat betekenen die vele andere vormen van authentiek zinzoeken in onze samenleving?

Enkele jonge wetenschappers van de Katholieke Universiteit Leuven (KU-Leuven), geruggesteund door professoren uit Vlaanderen, Wallonië en Nederland, kijken ernaar door hun eigen menswetenschappelijke of theologische bril. Andere auteurs zijn praktijkdeskundigen: zij antwoorden met een verhaal of getuigenis. Samen dragen ze de lezer van dit boek uit zijn geloofservaringen op het spoor te komen en zijn visie te toetsen.

Voor de redactie van het boek stond Lieven Boeve in. Hij
doceert fundamentele theologie aan de faculteit Godgeleerdheid van de KU-Leuven, evenals Religie, zingeving en levensbeschouwing aan de faculteit Wetenschappen van dezelfde universiteit.

Het boek maakt deel uit van de pogingen van een achttal jonge Vlaamse onderzoekers, gecoacht door Lieven Boeve en verenigd in de onderzoeksgroep "Theologie in een postmoderne context" om de plaats van het christelijke geloof in de actuele samenleving vernieuwend te bedenken.

"God. Hoe voelt dat" is geen boek dat je in één ruk uitleest.
Het zet je wel aan tot denken. En wellicht is dit de belang-
rijkste verdienste van dit lezenswaardige boek. (tb)

* "God. Hoe voelt dat?" is een uitgave van het Davidsfonds, Blijde Inkomststraat 79, 3000 Leuven. Het kost 19,95 euro.

 
 

 

Rorate Zoeken