Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Ingrijpende verbouwing Mariakerk Oosterhout voor vernieuwende liturgie

Ingrijpende verbouwing Mariakerk Oosterhout voor vernieuwende liturgie
OOSTERHOUT (RKnieuws.net) - In de Mariakerk aan de Wilhelminalaan in Oosterhout wordt zondag de laatste viering gehouden, zo meldt BN/De Stem. De kerk gaat vijf maanden dicht voor een verbouwing en een herinrichting. De herinrichting van de Mariakerk maakt deel uit van de grote reorganisatie van de parochies in de gemeente Oosterhout.
Met deze organisatie zijn er drie profielen ontstaan. Elk profiel heeft een eigen kleur en specifiek pastoraal aanbod. De Sint-Jansbasiliek heeft een "hoogmisprofiel" met een stevig aanbod aan wat heet klassieke liturgie.

Het tweede profiel, "pleisterplaats" is het samenwerkingsverband Thomas. Hierin werken de parochies Cornelius, Maria, Dommelbergen en Nazareth samen. Hier komt ruimte voor experimentele liturgie en nieuwe vormen van pastoraat met veel aandacht voor projecten op het snijvlak van geloof en cultuur.

Tenslotte is er de "huiskamer", het profiel van de moderne volkskerk: laagdrempelig, familiaal, voor jong en oud.

Pleisterplaatsprofiel

Het kloppend hart van het "pleisterplaatsprofiel" bevindt zich in en rond de Mariakerk in Oosterhout. Daarnaast is er een nevenlocatie: de Corneliuskerk Den Hout.

Om de Mariakerk geschikt te maken voor vernieuwende liturgie en vooral ook voor andersoortige activiteiten is er een grondige aanpassing van het gebouw nodig.

Voor het ontwerp van de herinrichting heeft het bestuur van Thomas de Oosterhoutse architect Frans van Leijsen aangetrokken. In samenspraak met de werkgroep herinrichting heeft hij een ontwerp gemaakt, dat inmiddels inhoudelijk en financieel is goedgekeurd door het Bisdom van Breda.

Metamorfose

Met de herinrichting ondergaat de Mariakerk een ware metamorfose en wordt het gebouw geschikt gemaakt voor meer dan liturgie alleen.

Straks is er ook ruimte voor tentoonstellingen, concerten, theater, informatiecentrum en een stiltekapel. Tevens voldoet het gebouw dan aan alle arbo-technische en brandveiligheidseisen.

In de periode van sluiting worden de vieringen van Thomas verplaatst naar de Corneliuskerk. Daar zijn zaterdag om 19.00 uur en zondag om 10.30 uur vieringen. Koren, kosters en andere vrijwilligers verhuizen mee, aldus diaken Franck Ploum van de overkoepelende Thomas-parochie.
 
 

 

Rorate Zoeken