Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Openlijke rouw weer geaccepteerd

Openlijke rouw weer geaccepteerd
AMSTERDAM (spits) - In de jaren zestig en zeventig moest men na het overlijden van een dierbare weer zo snel mogelijk de draadvan het leven oppakkken en vooral niet te lang verdrietig blijven.
Door emotionalisering, individualisering en pluriformisering van de maatschappij vindt er een cultuuromslag plaats.
Zichtbaar rouwen weer acceptabel geworden. Steeds vaker uit men ´het rouwen´ in allerlei rouwverwerkingsproducten. Bijvoorbeeld in rouwsieraden of sierlijke urnen.
 
 

 

Rorate Zoeken