Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Vaticaan richt zich op sportwereld

Vaticaan richt zich op sportwereld
VATICAAN (KerkNet/CWN) - De Amerikaanse priester die aan het hoofd komt van het nieuwe Vaticaanse Departement voor Sport ziet zijn taak als een erg belangrijk aspect van de 'nieuwe evangelisatie'.
In een gesprek met het persagentschap Zenit zei Kevin Lixey dat het nieuwe departement voor 'Kerk en Sport', dat deel zal uitmaken van de Pauselijke Raad voor de Leken, met drie soorten organisaties zal samenwerken: jongerengroepen, verenigingen van amateur-sporters en professionele atletiekverenigingen.

Daarbij wil men zowel fysieke als geestelijke waarden bevorderen in de wereld van de sport en de atleten daar aansporen om getuigenis af te leggen van hun geloof.

Voorbereidende fase

Volgens priester Lixey uit Michigan bevinden de voorbereidingen zich nog maar in de voorbereidende fase. Nadat het vlak voor de start van de Olympische Spelen werd opgericht, tracht het departement nu suggesties te verzamelen van bisschoppen uit heel de wereld om na te gaan hoe het best kan reageren op de uitdagingen die door de sportwereld gesteld worden.

Volgens Lixey komen er wellicht meer concrete richtlijnen na de bijeenkomst van de Pauselijke Raad voor de Leken in november a.s. Toch twijfelt hij er niet aan dat er grote kansen liggen in de evangelisatie van de atleten.

Grote uitdagingen

Na de oprichting reageerden sommigen verrast op de aankondiging van het Vaticaan. Toch benadrukt de Amerikaanse priester dat de Kerk steeds erg nauw heeft aangesloten bij de wereld van de sporters.

Hij herinnert er ook aan dat de paus in oktober 2000, ter gelegenheid van het Jubileum van de Sport, heeft opgeroepen tot meer inspanningen voor de evangelisatie in de wereld van de sport.

Volgens Kevin Lixey biedt de sportcompetitie grote kansen, omdat ze een school voor deugden en een instrument voor vrede onder de volkeren is.

"In zijn verwelkomingsboodschap ter gelegenheid van de opening van de Olympische Spelen schreef de paus dat de sportcompetitie een universele taal van menselijke relaties is."
 
 

 

Rorate Zoeken