Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Infokatern "Ge zult niet doden"

AARSCHOT (RKnieuws.net) - "Ge zult niet doden": dat is het thema van het infokatern in het septembernummer van "Mensen Onderweg", het tijdschrift uitgegeven door de paters van de Heilige Harten (Picpussen).
Eerbied voor de mens, zijn waardigheid en rechten staat op papier hoog genoteerd. Hoe staat het met de praktijk? Je hoeft slechts rond te kijken, de krant open te slaan of het journaal te zien om te weten dat het met die eerbiediging feitelijk slecht gesteld is. Telkens wordt je opgeschrikt door feiten zoals de volgende: man doodgestoken wegens afrekening; ex-vrouw met haar nieuwe vriend neergeknald; leerling schiet leraar dood; Voetbal is oorlog; Verkeersdoden en vluchtmisdrijven; gijzeling en kidnapping; liquidatie enzovoort. Er wordt zware roofbouw gepleegd op het milieu zodat het leven van komende generaties onmogelijk wordt. Miljoenen mensen moeten sterven van ondervoeding, honger en armoede. En de volkerenmoorden... Is onze manier van samenleven moordend geworden? Wat is een mensenleven in onze wereld feitelijk waard?

Toch is het "Ge zult niet doden" het meest elementaire dat mensen elkaar verschuldigd zijn. Niet alleen dat ze elkaar (in) leven laten, maar vooral dat ze dit leven ten diepste eerbiedigen en bevestigen. Om de ernst en de diepte hiervan goed te verstaan, wordt in deze infokatern gezocht naar achtergronden en perspectieven, te beginnen bij de geloofswortels van Israël. Vervolgens komen verdere ontwikkelingen aan de orde om zo de actualiteit van "ge zult niet doden" scherper in het vizier te krijgen. Eerbiedig samenleven staat hier centraal.

Het infokatern "Ge zult niet doden" kost 0,50 euro per exemplaar. Het kan besteld worden bij de Administratie van Mensen Onderweg, Herseltsesteenweg 4, 3200 Aarschot, telefoon 016 - 566859 (tussen 9 en 15 uur). (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken