Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Mgr. Luc Van Looy over belang van tekens

Mgr. Luc Van Looy over belang van tekens
GENT (RKnieuws.net) - "Bij het begin van het nieuwe werkjaar is het goed na te denken over enkele belangrijke elementen die de kwaliteit van onze vieringen bepalen. Vorige maand heb ik al gesproken over vieren, over feest vieren. Nu zou ik graag blijven stilstaan bij het belang van tekens in het leven van elke dag en bij de tekenwaarde van dingen en gebaren": dat schrijft de Gentse bisschop Mgr. Luc Van Looy in zijn septemberbrief.
"Een teken geeft aan een voorwerp of een gebaar een waarde die boven het materiële uitstijgt. Denk er maar eens aan hoeveel verschil het maakt bij het bekijken van een foto wanneer je de mensen die erop staan, kent of niet kent, en meer nog als je bij die gebeurtenis zelf aanwezig was of niet. Een foto, een teken, roept mensen en herinneringen op".

Mgr. Van Looy: "Er zijn tekenen die een persoonlijke waarde hebben, die verwijzen naar individuele herinneringen, gebeurtenissen of belangen. Er zijn ook tekenen die we meegekregen hebben vanuit onze cultuur, van een groep gelijkgezinden, van onze familie. Tekenen die de eeuwen trotseren en die meerdere mensen, vele mensen, soms de hele mensheid aanspreken. Allemaal "be-teken-en’’ ze iets. Het zou kunnen gaan over volkswijsheid, herinneringsmonumenten, centrale figuren, symbolen of andere".

<B> Symbool

"Voor de Israëlieten was de tempel van Jeruzalem een symbool. Voordien hadden ze God ondergebracht in een tent, in de ark van het verbond. Daar hadden ze de tafelen bewaard die God aan Mozes schonk als teken van de reële aanwezigheid van God. Hier omtrent bestond dan ook de nodige schroom, waardering en verering".

Dat ervaren wij ook allemaal. En het beantwoordt aan de eerbied die wij als mens spontaan voelen ten overstaan van tekenen die God of het mysterie voorstellen als we een tempel of een kerk binnengaan. Iedere toerist die in India een hindoetempel binnengaat, doet spontaan zijn schoenen uit en komt tot stilte op die "gewijde’’ plek. Deze houding is gewoon menselijk en getuigt dat we van nature uit weten dat hier iets meer gaande is.

In onze kerken vinden we de aanwezigheid van Christus in de eucharistie teken van een God die bezig is met zijn volk. Toeristen die uit verre landen in onze kerken komen, voelen aan dat het hier om iets zeer waardevols gaat.

Aanwezigheid van God in de mensheid

Deze aanwezigheid is niet gebonden aan een bepaald moment van onze geschiedenis. Het is een teken van de aanwezigheid van God: Schepper en het middelpunt van de geschiedenis. Sinds de komst van de Zoon van God in Jeuzs van Nazaret zijn brood en wijn het teken van de aanwezigheid van God in de mensheid.

Dit is niet alleen grensoverschrijdend, maar ook cultuur- en tijdoverschrijdend, juist omdat het de Christus zelf is geweest die het teken gesteld heeft en uitnodigt tot navolging ervan. Het is onze taak dit teken te herhalen, juist omdat Hij het gesteld heeft en het door mensen blijft herhalen. Het is daarom meer dan gewoon een teken. Hij zei niet: "Herinner mij als je brood en wijn gebruikt’’. Hij zei: "Dit ‘is’ mijn lichaam en mijn bloed’’ en "’Doe’ dit tot mijn gedachtenis’’.

Sacrament

"Ik ‘ben’ het levende brood’’, zei Hij elders. Sacrament noemen we dat, een teken dat voor zichzelf spreekt. Het raakt het diepste zijn van de mens. Dit vergt natuurlijk de fundamentele openheid om op dat niveau geraakt te worden. Dan spreekt het teken een duidelijke taal.
We hebben nood aan invulling van onze zoektocht naar spiritualiteit en van innerlijkheid. Iedereen zoekt naar een of ander teken van de aanwezigheid van het mysterie in zijn leven en in de eucharistie wordt ons door de geschiedenis een objectief teken aangeboden.

Dat biedt een antwoord op onze drang naar een meer mystieke beleving van het geloof. Brood en wijn krijgen hierdoor een bijzondere tekenwaarde. Het is daarom noodzakelijk dat we blijven zoeken hoe we de eucharistie als viering van het volk van God centraal kunnen blijven stellen in het leven van de Kerk.

We zullen daarbij vooral moeten blijven zoeken naar de manier om de eucharistie als wezenlijke tegenwoordigheid van Christus centraal te stellen in onze beleving als gelovige gemeenschap.

Om Christus werkelijk een plaats te geven in ons leven, als individu en als geloofsgemeenschap, is het noodzakelijk dat we Hem zo concreet mogelijk bij ons leven betrekken.

Eucharistie vieren is in feite de waarachtigheid van de verlossende Messias vieren. Het is Christus in de geschiedenis plaatsen als diegene die er alles voor over had om ons gelukkig te maken. Die kans willen we niet missen, schrijft bisschop Van Looy. (tb)
 
 

 

Rorate Zoeken