Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Wereldvredesdag 2002

Wereldvredesdag 2002
VATICAAN (KerkNet/VIS) - Op 11 december wordt tijdens een persconferentie in Rome de boodschap van de paus ter gelegenheid van Wereldvredesdag bekendgemaakt. Wereldvredesdag wordt op 1 januari gehouden.
Traditioneel wordt met nogal wat belangstelling uitgekeken naar de pauselijke boodschap voor deze dag. Die was in het verleden vaak de aanzet voor opvallende pauselijke oproepen, zoals de kwijtschelding van de schuldenlast van de Derde Wereld of – recent nog – voor een “globalisatie met een menselijk gelaat”. Dit jaar wordt er met meer dan gewone belangstelling naar de boodschap uitgekeken wegens de aanslagen van 11 september en de ingrijpende gevolgen daarvan.
De boodschap zal tijdens de persconferentie toegelicht worden door de voorzitter van de Pauselijke Raad Rechtvaardigheid & Vrede, kardinaal François Xavier Nguyên Van Thuân, de secretaris van die raad mgr. Giampaolo Crepaldi en mgr. Frank J. Dewane en dr. Giorgio Filibeck van diezelfde Pauselijke Raad.
De vijfendertigste Wereldvredesdag op 1 januari 2002 staat in het teken van het thema “Geen vrede zonder verzoening”.
Men gaat ervan uit dat de paus in zijn boodschap vooral zal benadrukken dat vergiffenis en verzoening voorwaarden zijn voor echte vrede en dat hij tegelijk zal oproepen tot initiatieven die de spiraal van geweld doorbreken.
Dat, zo meent de paus, kan enkel mits een ommekeer van het hart, “omdat die in de ziel de mogelijkheid schept tot vergiffenis en verzoening: De weg van vergiffenis en verzoening is het meest rechte en het veiligste pad naar vrede”.

Bron: KerkNet-Vlaanderen
 
 

 

Rorate Zoeken