Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Bisschoppen krap bij kas door pausbezoek Zwitserland

Bisschoppen krap bij kas door pausbezoek Zwitserland
BRUSSEL (KerkNet/KIPA) - De Zwitserse bisschoppen doen een beroep op de katholieke gemeenschap van hun land om mee bij te springen voor een tekort van ruim 900.000 Zwitserse frank. Dat is het gevolg van het pausbezoek aan de jongerenontmoeting in Bern.
De voorzitter van de Zwitserse bisschoppen, bisschop Amédée Grab, wijst erop dat men het toegangsgeld voor de jongeren zo laag mogelijk hield.

Zo kon men zoveel mogelijk jongeren de kans geven om het gebeuren bij te wonen: "Daarom werd de toegangsprijs van 40 Zwitserse frank bewust erg krap gerekend en waren de organisatoren al van bij de aanvang op giften en sponsors aangewezen".

De Zwitserse bisschoppen vragen hun landgenoten nogmaals hun gulheid te tonen: "Voor 14.000 jongeren en nog eens 56.000 andere deelnemers was het weekend van 5-6 juni een onvergetelijke gebeurtenis, die echt een belangrijke bijdrage levert bij de verdere uitbouw van de Zwitserse Kerk".

Tegelijkertijd kondigt de Zwitserse bisschop een permanente coördinatie van katholieke jongerenactiviteiten aan. Die moet een sterkere impuls geven aan de jeugdpastoraal in de verschillende bisdommen, jeugdorganisaties, bewegingen en gemeenschappen en hun onderlinge samenwerking bevorderen.
 
 

 

Rorate Zoeken