Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Johannes Paulus II: de paus van de oecumene

Johannes Paulus II: de paus van de oecumene
VATICAANSTAD (RKnieuws.net) Volgens Vaticanwatcher John Allen bestaat het pontificaat van paus Joannes Paulus II uit grote drie periodes. Van 1978 tot 1989 stond de strijd tegen het communisme centraal; van 1989 tot 1995, met de conferenties van Caïro en Peking, de bevordering van een cultuur van het leven; en vanaf 1995, met ‘Ut Unum Sint’, het oecumenische streven naar een hereniging van de christelijke Kerken.


“Dat oecumenisch beleid van de paus is vooral gericht op de orthodoxe Kerk, waarvan de doctrinele en liturgische tradities het nauwst aansluiten bij die van paus Joannes Paulus II.”

Rusland

Volgens John Allen vertaalt dat beleid zich in Rusland in eerste instantie in contacten met de Russisch-orthodoxe Kerk, de grootste onafhankelijke orthodoxe Kerk in de wereld. “Die oecumenische détente stond ook centraal in de beslissing om de icoon van de Moeder Gods van Kazan op 27 augustus aan patriarch Aleksej II terug te geven.” Allen noemt de doelstellingen van dat beleid zonder enige twijfel erg lovenswaardig. In eerste instantie wil het ervoor zorgen dat de Kerk één is. In tweede instantie draagt het ook bij tot de geloofwaardigheid van de christelijke Kerken, als die niet langer verdeeld zijn. En dankzij die eenheid kan men beter inspelen op de uitdagingen inzake de Europese culturele identiteit, die het gevolg zijn van het groeiende religieuze pluralisme en de invloed van de islam. Door samen te werken kunnen katholieken en orthodoxen bovendien beter hun sociale en caritatieve projecten verwezenlijken.

´Niet iedereen wordt beter´

Vooral Russische katholieken zijn ervan overtuigd dat niet iedereen beter wordt van dat beleid. Volgens het Vaticaan zijn er in Rusland officieel 600.000 katholieken, vooral bij etnische minderheden als de Polen, Litouwers en Duitsers. Toen de 220 katholieke priesters in 2002 opdracht kregen om een telling te houden werden ca. 200.000 praktiserende katholieken geteld, maar de godsdienstsocioloog Nikolai Mitrokhin vermoedt dat dit aantal in werkelijkheid nog lager ligt: “Als je wil spreken over werkelijk praktizerende katholieken, dat wil zeggen mensen die minstens een keer per week naar de mis gaan, hebben we het misschien over 20 à 30.000 mensen.” Hij beweert dat in heel Rusland geen enkele parochie meer te vinden is waar wekelijks meer dan 500 katholieken naar de mis gaan.

De oorzaken daarvan zijn erg verscheiden, maar volgens John Allen is het feit dat de katholieke kerkleiding de Russisch-orthodoxe Kerk niet wil beledigen ongetwijfeld één van de belangrijkste oorzaken: “In elk ander land zou een katholieke gemeenschap die zich probeert uit te bouwen bekeringen en dopen toejuichen. Hier doen katholieke verantwoordelijken er alles aan om dat aantal zo laag mogelijk te houden.” Voor de Russisch-katholieke Kerk, die slechts moeizaam de onderdrukking door het communisme te boven lijkt te komen, is het des te pijnlijker dat de weinige middelen van de katholieke Kerk voor Rusland dan nog bij voorkeur naar de Russisch-orthodoxe Kerk gaan. Zo komt er een Duitse delegatie van Renovabis naar Moskou om er na te gaan hoe men de orthodoxe seminaries kan steunen.

Offers

Sommige Russische katholieken zijn dan ook van oordeel dat die pogingen om de Russisch-orthodoxe Kerk niet te beledigen ervoor zorgen dat men zelf tot een getto veroordeeld wordt, terwijl er een sterke groei merkbaar is bij protestantse kerken als de Pinksterkerken, de Baptisten en de Getuigen van Jehova. De godsdienstsocioloog Mitrokhin noemt de groei van de protestantse kerken met meer dan 20 of 25% tot meer dan 1 miljoen leden “de belangrijkste religieuze trend in Rusland”.

Ook kardinaal Kasper, de prefect van de Pauselijke Raad voor de Christelijke Eenheid, erkent dat het streven naar een goede verstandhouding met de Russisch-orthodoxe Kerk niet zonder offers gepaard gaat: “Ik roep de katholieke gelovigen in Rusland op tot offers en vraag hen te begrijpen dat er geen vergiffenis, geen verzoening mogelijk is zonder offer. Dat is het leven van de Kerk.”

Besturen is kiezen, besluit John Allen. Toch valt het volgens hem af te wachten of de ‘Ostpolitik’ van het Vaticaan de offers die er al gebracht zijn waard is. (tb)

 
 

 

Rorate Zoeken