Dagelijks nieuws van Rorate op Facebook en Twitter

Voor het dagelijkse nieuws vanuit katholiek perspectief gaat u vanaf nu naar de Facebook-pagina of Twitter-account van Rorate. Daar delen we de meest interessante nieuwtjes van diverse Nederlandse, Vlaamse nieuwsbronnen. Van de berichten die nog op deze site verschijnen krijgt u - indien u geabonneerd bent - wekelijks een elektronische nieuwsbrief, in de nacht van zaterdag op zondag. Binnen afzienbare tijd zal deze pagina volledig worden herzien. 

Mariale Ommegang in Nazareth

Mariale Ommegang in  Nazareth
NAZARETH (RKnieuws.net) - Woensdag, op de feestdag van Maria’s geboorte, is in Nazareth de Mariale Ommegang gehouden. De jaarlijkse Mariale bedevaart moet begonnen zijn omstreeks de jaren 1240. Het staat vast dat rond die tijd al een beeldje van Onze-Lieve-Vrouw aan een boom hing in de bossen van Nazareth.


De legende vertelt dat een ridder uit het noorden van Vlaanderen, op terugreis van Rome, in de bossen tussen Leie en Schelde in de avondschemering verloren reed. Een verschrikkelijk onweer, waarbij het hele bos in lichterlaaie scheen te staan, liet de verdwaalde ridder biddend beloven een kapel ter ere van Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth te bouwen op de plaats waar hij zijn weg zou terugvinden.

Meteen na zijn belofte bedaarde het onweer en zag de ridder op een open plaats in een bos een hut. Een vriendelijke bejaarde man nodigde de ridder uit zich te warmen rond het haardvuur. Aan de andere kant van de haard zat een beeldschone jonge vrouw met een slapend kindje op haar schoot. De ridder aanvaardde de uitnodiging te blijven overnachten. Hij droomde dat een wolk met daarop Maria en het kindje Jezus uit de hemel neerdaalde op de plaats van de herbergzame hut in het bos.

Maria deed de ridder teken haar te volgen en leidde hem zo buiten het woud. Toen de ridder ontwaakte was van de hut en zijn bewoners geen spoor meer. Zijn paard stond even verder rustig te grazen. Op basis van de aanwijzingen die Maria hem in zijn droom bezorgde, vond hij de weg naar huis terug. Later liet hij op de open plek in het bos waar hij verdwaalde een kapel bouwen.

Verdwenen kapel

Nog tijdens de bouwwerken verdween de kapel. Ze bleek te zijn verplaatst naar de plek waar de hut had gestaan. Later werd de te klein geworden kapel vervangen door een kerk. Het dorp dat zo tot stand kwam, kreeg de naam Nazareth.

De huidige kerk, die de vroegere, in 1860 afgebrandde kerk vervangt, zou op de plaats staan, waar destijds de boom stond met het beeldje van O.L.Vrouw. Opmerkelijk is dat het Maria-altaar zich tegen alle gewoonten in aan de epistelkant van de kerk bevindt.

Het beeldje zelf, slechts twee en een halve voet hoog, stamt uit de Middeleeuwen en wordt al eeuwenlang vereerd. Van in die aloude tijden wordt de ” Ommegang ” met grote luister gevierd.

Elk jaar op 8 september wordt in Nazareth de feestdag van Maria Geboorte in ere gehouden. Woensdagmorgen was er een plechtige Hoogmis en in de namiddag vond de Mariale Ommegang met het miraculeuze Mariabeeldje plaats. De bedevaarders maakten samen met het beeld en ruiters de tocht langs de 15 verschillende Ommegangskapelletjes rond de kerk, onder het bidden van de rozenkrans en het zingen van Marialiederen. Gedurende de 15 solemnele dagen zijn er bedevaartmissen voor de bezoekers van vele omliggende parochies en zondag a.s. is er een speciale kinderzegen om 15 uur in de kerk van O.L.Vrouw van Nazareth en speciale avondmis om 17.30 uur ter ere aan O.L.Vrouw van Nazareth voor alle bedevaarders met processieommegang en sluiting zoals op 8 september.

Het hele jaar wordt de relikwie in de kerk voor het Maria-altaar vereerd. (tb)

 
 

 

Rorate Zoeken